image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Lieben
Dátum 1813. július 11.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No.43/4.
Közlés Helye Zichy 63-65.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Lehetetlen eldönteni, hogy háború, vagy béke következik-e. A fegyverszünetet kihirdették, a prágai kongresszus összehívása eldöntött tény. Kutsera tábornok 9-10 nappal ezelőtt Budára utazott a nádorhoz, hogy a legnagyobb sietséggel megszervezzék a magyar nemesi felkelést. A megüresedett tiszti állásokat a hadseregben is sorra betöltik. A Merveld-dzsidásoknál már két főhadnagyot előléptettek kapitánnyá, ő a rangsorban második jelöltként vár a kapitányi rangra, amire jó kilátása van, minthogy újabban sok századparancsnok távozik tőlük. A herceg, elöljárói és bajtársai kedvelik, s ő elégedett. Gyakran mennek Prágába, ahol azonban most végtelenül sivár az élet, s Klebelsberg grófnőn kívül senkit sem lehet meglátogatni. Liebenben kellemesen telnek a napok. Reggel mindenki szolgálatba megy, esténként muzsikálnak, vagy whistet játszanak. Sógora jól van, ezredével Bömisch-Leipában állomásozik, és most ő a tényleges ezredparancsnok, mert Klebelsberg Teplitzben vesz fürdőket. Nesselroderól semmit sem hall, már írt Wallmoden altábornagynak, akinél állítólag tartózkodik, hogy megtudjon valamit felőle.

Széchényi Ferenc

Geschrieben in Liebena den 11 Julÿ 18131

Euer Gnaden, Liebster Bester Vater!

Je mehr die Zeit der Entscheidung naht, desto räthselhafter scheint die Zukunft vor unsern Augen zu liegen, doch in wenigen Wochen wird man das gewiß wissen, was man jetzt zu erforschen vergebens trachten würde. — Sonderbar ist es, man muß es gestehen, daß man beynahe gar nicht combiniren kann ob den Kriegb – ob Friede von dem Schicksal der Zeit uns bestimmt sey. Ich weiß gar nichts, und sehe eben so viele preparativen des kriegerischen Lebens ~ als friedliche Operationen.1c

Der Waffenstillstand ist denn endlich prolongirt, der Congress in Prag entschieden. Schon ist Narbonned da – und fährt morgen nach Brandeise zum Käyserf wo er sich einige Täge wahr aufhalten wird – Sonst ist noch gar kein Abgesandter in Prag angekommen. — General Kutsera1g ist vor 9 oder 10 Tagen nach Ofen zum Palatin, um die ungarische adeliche Insurrection in der größten Geschwindigkeit zu organisiren – Die Landwehr wird mit Macht errichtet – und ihre Stabsoficiers gewählt.h — Auch sind alle Chargen in der Armee ersetzt – Bey Merveld-Uhlanen sind bereits 2 Oberlieutenants zu Rittmeisters avancirt – ich bin nun der 2te zum Rittmeister – und da eben so viele Escadrons commandanten wechkommen2 werden, so hoffe ich in sehr geringer Zeit zu avanciren — Dieß alles wäre also Kenntzeichen des kriegerischen Lebens – ~ Nach meiner Beurtheilung ist aber alles dieß zum Scheine nur3 und nach dem alten Sprichwort der Römer „Si vis pacem para bellum1i – Die Folge wird’s wohl bald zeigen.

Fürst Schwarzenberg ist nun seit einigen Tagen immer hier, Die Fürstin seine Frauj ~ war auch da – ist aber wieder bereits zu sich nach Worlik4k zuruck. ~ Ich befinde mich übrigens recht gut, und wohne – eine halbe Stunde von Prag1 – und eben so viel – von Lieben4 in einen einschichtigen Haus, in der schönsten Gegend die man sich nur immer denken kann – en Compagnie von jungen Lichnowskÿl — und den Grafen Schulenburgm — Meine Pferde befinden sich alle in besten Zustand – wie auch meine Leute, ich selbst auch — Der Fürstn hat überaus viele Gnaden für mich — wie auch meine Vorgesetzten — und meine Kameraden recht viele Freundschaft — und so bin ich so zufrieden — wie man’s nur immer seyn kann. —

Wir gehen recht oft nach Prag – wo’s aber unendlich ennuent5 ist — und auser der Gräfin Klebelsbergo beynahe kein Mensch da.

Lieben ist aber ganz allerliebst und gleicht einer Colonie — da jeder so zu sagen ein kleines Shlößel für sich bewohnt was von denen übrigen blos durch kleine Wälder, Gärten oder Thäler getheilt wird — In der Früh geht jeder seinen Dienst nach – der für den Augenblick ganz unbedeutend ist — zu Mittag – ist natürlicher = Weise1 ein sehr ein angenehmes rendez-vous — ‒ den6 was so ein Galopin für einen Hunger hat, davon macht keine Seele einen Begriff — Nachmittag ist meistens Musik4 und auch oft eine Parthie Vist4p – und so – vergeht mir ein Nachmittag nach den andern – eben so angenehm, wie der Morgen – Blos mit den soupée da ist das Schicksal grausam — und die Vorsicht schuf für uns kein hôtel — mais il faut faire bonne mine ā movais jeu7 – und so habe ich mir das soupiren — als eine sehr üble Gewohnheit — und aus einer Philosophie — durch die Nothwendigkeit – verschönert —— ganz tapfer abgewöhnt.

Von meinen ehmaligen Obristlieutenantq habe ich Nachricht – und er befindet sich recht gut – er steht mit seinem Regiment in Böhmisch-Laipa4r und ist Brigadir zu gleich — da der Klebelsberg in Töplitzs das Bad braucht.

Von Nesselrodet höre ich gar nichts; und schrieb an F. M. L.8 Walmodenu bey den er seyn soll, um etwas von ihm zu erfahren — Wie mich aber diese Ungewißheit kränkt – ob er lebe – oder schon in der Eweigkeit sey – können sich Euer Gnaden, Lieber Vater, wohl denken — Es ist wohl vieleicht. der einzige Freund den ich auf dieser Welt hatte – ‒ doch ist alles so Vergänglich daß man auf das Vergangene mit Schaudern nur denken kann —

Ich küsse die Hände nun Lieber Vater – auch die meiner theuern Mutter — und Bitte um den Segen

Euer Gnaden

dankbarster Sohn Stepherl

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 wegkommen

3 Utólag beszúrva.

4 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal.

5 Francia: unalmas.

6 denn helyett

7 Francia: De egy rossz játékban jól kell kinézned.

8 Feldmarschalllieutenant

a Község a Rokytnitz pataknak a Moldvába befolyásánál.

b Napóleon 1813. május 2-án Grossgörschennél, május 20-án Bautzennel megverte és visszavonulásra kényszerítette az orosz-porosz sereget. Ausztria időközben figyelő hadsereget állított fel Csehországban s e sereg fővezére herceg Schwarzenberg Károly tábornagyot nevezte ki. Gróf Széchenyi Ferenc kérésére a haditanács május 20-i rendeletével gróf Széchenyi Istvánt, az 1. sz. Merveldt dzsidás ezred főhadnagyát kinevezte a fővezér kíséretébe parancsőrtisztnek. Széchenyi István június hó folyamán jelentkezett szolgálattételre.

c A harcban álló seregek (a győző francia és a megvert orosz-porosz) ki voltak merülve és pótlásra szorultak. Ausztria javaslatára június 4-én Pläschwitzben július 20-ig terjedő fegyverszünetet kötöttek. Ausztria viszont június 30-án Franciaországgal kötött szerződést s ebben kötelezte magát a béke közvetítésre. Napóleon pedig elfogadta ezt. Megegyeztek, hogy az orosz, porosz, francia és ausztriai meghatalmazottak a július 5-ére egybehívandó prágai kongresszuson egybeülnek a béke javaslat tárgyalására; egyúttal a fegyverszünetet augusztus 10-ig meghosszabbították, 6 napi felmondással. A prágai kongresszus csak július 12-én ült egybe, de a békepontok tárgyalására nem került sor. Ausztria ezen határidő letelte előtt közölte a békepontokat Napóleonnal, de mivel a kitűzött határnapig (augusztus 10-ig) választ nem kapott, belépett a szövetségbe és megüzente a háborút Franciaországnak.

d Narbonne, Laon Louis comte (1755–1813) francia táborok és politikus, 1809-ben a megszállott Győr parancsnoka ez időben Napóleon kiküldötte volt a prágai kongresszusra. 1813-ban mint Torgau parancsnoka halt meg tífuszban.

e Cseh város az Elba mellett, Prágától keletre.

f I. Ferenc, Ausztria császára és Magyarország királya (1768–1835).

g Báró Kutsera János (1765–1832), az uralkodó főhadsegéde, tábornok.

h 1809 óta nem volt nemesi felkelés. Landwehr – az osztrák tartományok népfelkelése.

i Vegetius Renatus Flavius római hadi írótól származtatott mondás.

j A szövetséges hadseregek fővezérévé kinevezett herceg Schwarzenberg Károly tábornagy és felesége, gróf Hohenfeld Mária Anna (előbb herceg Esterházy Pál Antal özvegye).

k Csehországi falu a Morva mellett herceg Schwarzenberg Károly kastélyával.

l Gróf Lichnowsky Vilmos Károly (1793–1864) herceg. Lichnowsky Ede unokaöccse (ezért az ifjabbik), ez időben szinten főhadnagy, parancsőrtiszt volt.

m Gróf Schulenburg-Vitzenburg Károly Rezső (1788–1852 után), őrnagy, herceg Schwarzenberg Károly egyik szárnysegédje.

n T. i. Schwarzenberg herceg.

o Gróf Klebelsberg János (1772–1841) 1809 óta tábornok, 1843 óta altábornagy, felesége gróf Pejacsevich Anna (1785).

p Whist kártyajáték.

q Sógorát, gróf Zichy Ferdinándot érti, ekkor a 7. huszár ezred parancsnoka, ő helyettesitette dandárparancsnokát.

r Böhmisch Leipa, Polenz mellett, Csehország északi részen, Tetschen közelében.

s Teplitz (Töplitz) város a Biela völgyében, 1813. szeptember 9-én itt kötötte meg Ausztria, Poroszország és Oroszország a hármas szövetséget Napóleon ellen.

t Nem állapítható meg, melyik Nesselrode. 1813. augusztus 18-i levele szerint az orosz–német–légió parancsnokának táborkarába osztott kapitány volt. Előbb bizonyára osztrák szolgálatban állhatott Széchenyivel egy ezredben.

u Gróf Wallmoden-Gimborn Lajos (1769–1862) részt vett a francia háborúkban, 1812-ben rövid időre orosz szolgálatba lépett és az orosz–német légó parancsnoka lett. 1815-ben ismét osztrák szolgálatban volt, és Olaszországban volt állomáson. 1838-ban lovassági tábornok, 1848-ban Radetzky adlatusa.