image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Laun
Dátum 1813. augusztus 18.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No.43/6.
Közlés Helye Zichy 67-69.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Tegnapelőtt véget ért a fegyverszünet. Bár már két napja újra hadiállapot van, eddig még nem történt semmi. Ő sem hiszi, hogy Napóleon áttörhetne Peterswalde-nál, vagy Reitzenhahn-nál, mert ezek a szorosok szinte járhatatlanok. A francia sereg elhagyta Drezdát, és Bautzen előtt foglalt állást. Hogy aztán ott fogja-e bevárni a támadást, vagy Breslauba vonul, netán a svéd trónörökös ellen kezd-e manőverbe, még nem lehet eldönteni. A főhadiszállást néhány nap után áthelyezték Daubából Meinlekbe, ma Schlanba kerül. Nesselrode barátja is, akivel újfent élénk levelezésben áll, az ő kíséretéhez tartozik, úgy is mint az orosz-német légió kapitánya. Ő úgy véli, Napóleon egész hadseregével a svéd trónörökösre veti magát. Kéri, hogy apja fizesse ki négy megsántult lovának patkoltatási költségeit. Szívesen venné ezen felül, ha apja egy szükség esetén vásárolandó ló vételárát is megelőlegezné.

Széchényi Ferenc

Geschrieben in Launa in der größten Eile den 18ten August in der Früh 18131

Guter, lieber Vater, vorgestern war der Waffenstillstand zu Ende,b und nun beginnt der 2te kriegerische Tag schon. — bis jetzt ist noch gar nichts vorgefallen ~ auch glaube ich daß Napoleon, nach Böhmen bey Peterswalde1 und Reitzenhahn1 schwerlich herein kommen wird, da diese zwey passagen sehr eng sind,c und als gänzlich unwegbare2 Defilees betrachtet werden können. Auch hat er mit seiner ganzen Armée Dresden verlassen,d und sich in die Position vor Bautzene gestellt – ob er uns da nun abwarten, oder sich bis Breslauf ziehen, oder ein Manoeuvre gegen den Kronprinzen von Sweden machen werde, das kann uns die Folge allein nur, die jetzt kein Mensch berechnen kan, lehren.

Unsere Armée ist stark, und in guten Stand – die Russen1 und Preussen1 sind bereits zwischen uns, unter die Commando’s „Barclai di tollÿ1, Wittgenstein1, Kleist1,g die aber alle wieder unten den Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg stehen – der die Ostreichisch=Russisch und Preusisch allirte Armée en chef commandiren wird Eine schöne aber schwere Rolle, die ihm, wenn er sie glücklich spielt1, zum größten Mann, seiner Zeit, erhebt. ——

das Hauptquartier war von Dauba1h, wo’s einige Tage stand, nach Melnicki verlegt – – heute Abend kömmt’s nach Schlan1j „2 Posten von Prag auf der Straße nach Dresden. ~~ Der Geist, der in unserer Armee herscht und dessen muntere Schaaren beseelt, ist auserordentlich – So, daß man alles Gute hoffen darf ~~

Auch hört man von den Liebenswürdigen Wellington1k allmählich, schöne Anecdotchens ~ er hat bereits alle Franzosen aus Spanien herausgejagt, und wie mir die Russen, die Officielle Nachrichten haben wollen, erzählen, sollen die Engländer einige Diversionen in Frankreich gemacht haben – Nun ist der Herr von Suchet1l mit den, man kann wohl sagen, Überbleibsel1 der franzöischen Armée zwischen denen Pÿrenéen stecken geblieben – auf den Wellington nun Jagd macht, und der vieleicht gefangen wird – obwohl er sich sehr gut vertheitigt3.

Der Kronprinz von Sweden,m ist noch immer in Böetzenburg4n, Wallmodeno und Tettenbornp stehen unter seinem Commando. Auch Mein Nesselrode, mit den ich nun wieder in fleißiger Corresdpondenz binq ist in seiner Suite – und zugleich Rittmeister bey der Russisch-Teutschen Legion.

Napoleon wird wohl, wie ich mir denke, mit seiner ganzen Macht, die wirklich äußerst considerable ist, auf den Kronprinzen, seinen gefährlichsten Gegner, fallen.

So bald ich hierüber etwas Bestimmteres erfahre, werde ich Euer Gnaden, wo möglich ich die Zeit stehlen kann, schon schreiben.

Nun muß ich endigen, da die Post, in diesen Augenblick wechgeht5 Noch bitte ich aber Euer Gnaden, da 4 von meinen Pferden krum geworden sind, die aber alle4 wieder gut werden, da sie sich nur6 die Hüfe auf diesen infamen steinigten Boden verdarben – daß wenn ich in Hinsicht4 einer Bezahlung4 eine Anweisung4 auf Euer Gnaden machte, Euer Gnaden mir vergeben.

Ich werde nichts unnöthiges mir anschaffen, es wäre aber möglich, daß wenn ich schnell ein Pferd brauchte, ich eins von meinen verhandeln müßte, was ohne Aufbezahlen schwerlich gieng — und ich sehr wenig Geld habe, was ich, wenn’s möglich wäre gerne, auf jeden Fall1 bey mir behalten möchte —

Euer Gnaden verzeihen mir, daß ich ohne Umschweif und mit Zutraun hievon spreche. den7 es wäre wohl schlecht von mir, wenn ich in diesen Entscheidenden Augenblick nicht so handelte. Selbst der Feldmarschall, der mich sehr gnädig behandelt, aber unkristlich herumsprengt, will eins von den seinigen mir überlassen, im Fall, daß ich kein anderes bekäme, oder daß meine4, die ich nach Prag geschickt habe, bis dahin nicht besser würden Was mich am meisten trößt ist, daß alle übrigen in den nämlichen Fall sind. den7 von unsern reiten macht sich kein Mensch keine idée Auf 3 Posten das heißt 10 Meilen – schicken Sie mich, ohne Gewissen, auf meine eigenen Pferden, ohne Futter – und hat man das Unglück ein Eisen zu verlieren so verdierbt sich auf diesen Böhmischen Felsen, das Pferd so den Huf, daß man’s gar nicht beschlagen kann. — Gerne will ich alle meine Rosse verlieren – und auch meine Beine — wenn’s um das Wohl der Menschheit gilt8

Nun bitte ich um den Segen, wie auch den meiner guten Lieben Mutter.

Stepherl

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 unwägbare

3 verteidigt

4 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal.

5 weggeht

6 Utólag beszúrva.

7 denn helyett

8 geht helyett

a Város az Eger mellett, Csehországban.

b A szövetségesek július 12-én Trachenbergben megállapodtak a haditervben. Három sereget állítottak ki: egy fősereget Csehországban, egyet Sziléziában és egyet északon (Brandenburgban). A fősereg vezére (egyúttal az egész hadsereg irányítója) herceg Schwarzenberg Károly osztrák tábornagy lett, a sziléziai báró Blücher Leberecht porosz lovassági tábornok, az északi serege pedig Károly János (Bernadotte János) svéd trónörökös.

c Csehországból Szászországba az Érc-hegységen át – északról délre 7 út vezetett: 1. Az út teplitzi út: Teplitz-Nollendorf-Peterswalde-Berggiesshübel-Pima- Drezda. 2. A régi teplitzi út: Mariaschein-Theresienfeld-Ebersdorf-Fürstenwalde- Breitenau-Göppersdorf-Seydlitz-Dona (Fürsterwaldtól elágazva Glasshütte-Handsdorf-Maxendorf-Ploschwitz). 3. Teplitz-Zinwald-Altenberg-Dippoldiswalde-Drezda. 4. Teplitz-Niklasberg-Hermannsdorf-Freuenstein-Tharandt és Freiberg felé. 5. Dux-Grünewald-Rechenberg- Nassau-Freiberg. 6. Brüx-Johnsdorf-Böhmisch-Einsiedel-Saida-Freiberg. 7. A Lipcsébe vivő út: Komotau-Reizenhain-Marienberg-Chemnitz-Lipcse. Ezek közül csak az első és az utolsó műút bármily fegyvernemű katonaság számára, a többi rossz és nehezen használható. Ezt a kettőt említi Széchenyi. Peterswalde és Reizenhain határ falvak, az első az 1., a második a 7. számú útvonalon.

d Napóleon először is Blücher seregét akarta megverni.

e Szászországi város a Spree mentén.

f Boroszlo, sziléziai város az Odera mindkét partján.

g A csehországi fősereghez beosztott orosz és porosz hadsereg. Az oroszok vezére gróf Barclay de Tolly Mihály (1761–1818) gyalogsági tábornok volt és ebben a jobbszárny parancsnoka gróf Wittgenstein Adolf Peter (1769–1843) lovassági tábornok, a balszárnyon a porosz hadserege pedig gróf Kleist Frigyes Ferdinánd (1762–1823) altábornagy.

h Város Csehország északi részén, Melnik és Böhmisch-Leipa közt.

i Város ugyanott Prágától északra a Moldva és Elba összefolyásánál.

j Város Prágától északnyugatra.

k Wellington (tulajdonképpen Wellesley) Artúr, Wellington es Waterloo hercege (1769–1852) angol tábornok és államférfi. 1813-ban mint a spanyol csapatok fővezére, fényes győzelmet aratott a franciákon és tábornagy lett, ez év végen Soult francia tábornok seregét kiszorította Spanyolországból és betört Franciaországba. 1815-ben angol megbízott a bécsi kongresszuson. Napóleonnak Elbából való visszatérése után elvállalta az angol, hannoveri, hollandi és braunschweigi csapatok fővezérletét és Blücher porosz tábornagy csapataival együtt június 18-án Waterloonál véget vetett Napóleon uralmának.

l Herceg Suchet Lajos Gábor francia marsall (1770–1826) előzetes spanyol győzelme miatt lett herceggé. Spanyolország északkeleti részébe szorult, de itt vitézül védekezett.

m Károly János svéd trónörökös, eredeti nevén Bernadotte János Gyula Baptiste (1764–1844). Napóleon vitézségéért hercegi címmel marsallá nevezte ki. 1810-ben svéd trónörökössé választottak meg, akkor vette fel a Károly János nevet, majd ellentétbe került Napóleonnal. 1813-ban háborút üzent Franciaországnak s a szövetséghez pártolt. Az 1813/14-i háborúban magatartása, halogató eljárása miatt, félreértésre adott okot.

n Boitzenburg város Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben, az Elba mellett, a Boitze befolyásánál.

o Lásd a július 11-i levélnél.

p Báró Tettenborn Károly (1778–1845) osztrák katona, herceg Schwarzenberg Károllyal részt vett Mária Lujza koronázásán Párizsban, elkísérte orosz diplomáciai útjára is, s ekkor orosz szolgálatba lepett. Itt rövid idő múlva ezredes, tábornok lett, később badeni szolgálatot vállalt és bécsi követ lett. Wallmoden az orosz-német légió, Tettenborn pedig az orosz kozák gyalog- és lovasezredek parancsnoka volt, Károly János svéd trónörököshöz beosztva.

q Ezek a levelek ismeretlenek.