image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Fermo
Dátum 1815. május 6.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No.44/42.
Közlés Helye Zichy 156-157.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

A napokban egy szép ütközetben vettek részt. Az ő százada különösen kitűnt azáltal, hogy tízszeres túlerő ellen indított rohamot. Óránként ejtenek foglyokat, a nápolyi sereg felbomlani látszik. Reméli, hogy a háború mihamarabb véget ér, és találkozhat szüleivel. Beteget jelentett, hogy ne kelljen Schwarzenberg herceghez mennie.

Széchényi Ferenc

Geschrieben in Fermoa den 6ten Maÿ 18151b

Mir geht‘s ziemlich gut, meine lieben Eltern: dieser Tagen hatten wir eine recht schöne affairec – meine Escadron hat sich besonders durch eine Attaque auf eine 10 mal so starke Cavallerie Abtheilung ausgezeichnet . .2 Mein Pferd mein Csákó, die stark blessirt wurden,3 und 2 flache Hiebe die ich bekam, sind meine Beute übrigens habe ich ziemlich viel verlohren.d

Wir bringen alle Stunden Gefangene ein, und die Napolitanische Armée scheint sich ganz aufzulösen. – Könnte dieser Krieg nur bald enden, wie bald würde ich in denen Armen meiner lieben Eltern sein. — Ich habe mich krank gemeldet, um eine Excuse4 zu haben – augenblicklich nicht zum Fürst Schwarzenberg gehen zu müßen, welches ich jetzt unmöglich thun kann — da wir alle Tage mit dem Feinde uns schlagen. —e

Bitt um den Seegen, Meiner guten Mutter küße ich die Hände. ‒ Steph

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 Széchenyi pontozása.

3 Utólag beszúrva.

4 Angol, francia: bocsánat.

a Olasz város a pápai állam területén, közel az Adriai tengerhez.

b Ezt a levelet Széchényi Ferenc kívánságára Toronyossy István tit-kár Pap Ferenc számára is lemásolta.

c Stahremberg gróf dandárparancsnok tanúbizonysága szerint Széchenyi május 4-én különös érdemeket szerzett a Macerata körüli harcokban. A Civita Nova felé vezető utón előre nyomulva egy óránál tovább tartóztatta fel századával a nápolyi lovas testőrséget. Mindaddig nem mozdult ki állásából, míg az osztrák elővéd meg nem érkezett. Ezzel a tettével az ellenségnek oly nagy kárt okozott, hogy az társzekerei hátra hagyásával mellékutakon volt kénytelen menekülni, miáltal más nápolyi csapatrészek felvonulása is megzavarodott. (Lásd még SzIN I. XLI. és 109.)

d Pap Ferenc Széchényi Ferenchez Írott 1815. május 31-i levele szerint Széchenyi három sebet kapott, ezek közül azonban egyik sem volt veszélyes. “Szegény utálta másoknak sok kiontott vérét, s íme a magáét is szemlélhette. A dicsőség mezején csak ilyen ajándékokat szoktak osztogatni egymásnak a pálya futók.”

e Vezérkarhoz történő vezénylésére vonatkozóan Iásd az előző leveleket.