image-default-image
Címzett Berio-Salza márki
Írás Helye Nápoly
Dátum 1815. február 17.
Nyelv francia
Címke társasági élet
Őrzés Helye MTA KIK K 212 67. (34.)
Közlés Helye SzIN I. 103.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kéri, engedje meg, hogy bemutasson Paris Vénuszának és Adonisznak egy angol urat, akit Parishnak hívnak, s néhány nap múlva utazik Párizsba. Az illető nagyon szeretné megismerni az unokahúgot, hogy összehasonlíthassa a nagynénivel.

Berio-Salza márki

Monsieur Le Marquis,a Permettez-vous que je présente à Venus et à Adonis M1 de Parishb un anglais qui dans peu de jours se rend a Paris,c et qui désire extrêmement de faire la connoissance de Vénus la nièce, pour la comparer à sa tante. ‒ Il sera dans un bien plus grand embarras que son grand Pére,d voyant deux Venus – qui disputent la pomme etc.e

1 Monsieur

a Nápolyi műgyűjtő, Canova Vénusz és Adonisz ölelkezését ábrázoló híres márványszobrának egyik tulajdonosa. Egy másik példányt őrzött a párizsi Louvre. A két szobor közül a párizsit tekintik korábban keletkezettnek, ezért az a nagynéni.

b David Parish angol bankár, hadiszállító, aki a napóleoni háborúk során szerzett érdemeiért Senftenberg néven bárói címet nyert Ausztriában.

c T. i. Párizs, Franciaország fővárosa.

d Paris trójai királyfira céloz, aki Homérosz elbeszélése szerint két Vénuszt is látott, vagyis Vénusz istennőt és földi mását, Helénát.

e A levél egész tartalma szójátékon alapul: Paris trójai királyfi, Parish bankár és Párizs városának tulajdonneveit felhasználó kombináción.