image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Pápa
Dátum 1809. augusztus 12.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No. 39.
Közlés Helye Zichy 14-15.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Liebenberg levelében örömmel olvassák, hogy szüleik jól vannak. Pápai tartózkodásuk unalmas. Sok szó esik a békéről és az oroszokkal kötendő szövetségről. Liebenberg leveléből tudják, hogy Lajos bátyjuk osztálya alig félórányira állomásozik Pápától, ha vadászatot rendeznek, biztos meg fog jelenni. Egészségük jó, lovaik is rendben vannak. A család minden tagját üdvözlik, nem különben Liebenberget.

Széchényi Ferenc

zu Papa den 12. August

809

Euer Gnaden. Liebster Vater!

Eben heute bekamen wir den Brief den uns unser Freund Liebenberg schrieb, aus welchem wir das Wohlseyn unsern Besten Eltern mit inniger Freude ersahen. Gott möge Ihre Gesundheit stets erhallten[1], und Sie mit einen Langen und zufriedenen Leben beschenken. Euer Gnaden ist es schon hoffentlich bewust, daß wir mit der Aufnehmung der hießigen Stadt und der um liegenden Gegend beschäftiget sind, unserr Arbeit ist wirklich recht schwär[2] und auch uninteressant: ich hoffe das baldige End. Neuigkeiten erfährt man hier in Papa gar keine, doch spricht fast wie gewiß von den Frieden, und von der Alliance mit die Russen.[a] Wie ich aus den Brief von Liebenberg ersehen kann so werden wir bald die Freude haben Unsern Lieben Louis wieder zu ersehen: das Oedenburger Division[b] ist nur eine ½ Stunde von Papa und es ist dort eine charmante Jagd, und so bin ich gewiß, meinen Lieben Louis öfters sehen zu können. Unserr Gesundheit ist recht gut, und unserr Pferde befinden sich auch Wohl. Izt[3] bitte ich um dem Segen, und küsse meiner Besten Mutter Hände tausendmahl. Auch dem Lieben Louis, und beste Louise, Fannÿ Sophie Marie; Ferdinand und alle. ich bitte den guten Liebenberg nicht zu vergessen und bleibe

Meines besten Vaters

Dankbarster Sohn

Stephan Széchényi

Oberl beym GQM[4] S


[1] erhalten helyett

[2] schwer helyett

[3] A ’jetzt’ határozószó régies alakváltozata.

[4] Generalquartiermeister


[a] Az osztrák kormány nehéz helyzetében valóban szövetséget próbált kötni Oroszországgal és Poroszországgal, de ez ekkor nem sikerült.

[b] Gr. Széchényi Lajos a soproni önálló lovas osztály egyik kapitánya volt. A következő levél szerint a Rába jobb partján fekvő Pápócon volt elhelyezve, a megállapított határvonalon. A határvonal Holicstól Pozsonyig, a határig, majd a Duna vonala Győrig. Innen a Rába vonala a Stájer határig, végül Stíria es Krajna határa Fiuméig. (R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés, I. 231. 1.)