A nagy vállalkozások

Széchenyi tevékenysége távolról sem merült ki a programadásban vagy a politikai szereplésben. Sokoldalú gyakorlati munkásságának eredményei között vannak olyanok, amelyek máig eredeti funkciójukat betöltve léteznek: a Magyar Tudományos Akadémia ma is a hazai tudományosság központi intézménye, a Lánchíd pedig Budapest vizuális jelképe, „védjegye”. Más területeken, mint pl. a folyószabályozás, a dunai gőzhajózás, a vasúthálózat kiépítése vagy egyes modern élelmiszeripari ágazatok (malomipar, cukoripar) meghonosítása terén a döntő jelentőségű kezdő lépések megtételében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Hasonló érdemei voltak a lótenyésztés színvonalának emelésében, a közéleti jellegű társasélet intézményeinek (kaszinók) vagy éppen a modern értelemben vett sporttevékenységek meghonosításában.