image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Székesfehérvár
Dátum 1809. november 22.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A sorozat I. kötet 9. szám No. 39.
Közlés Helye Zichy 22-23.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Néhány napig még Székesfehérváron maradnak, mert ezredesüknek előbb még ki kell eszközölnie szabadságukat Radetzky főszállásmesternél, de aztán röpülnek Pestre szüleik karjaiba. Sok dolguk van: azoknak a hadgyakorlatoknak a terveit rajzolják, amelyeket itt tartottak. Székesfehérvárott jól mulatnak, mindenhol szívesen fogadják őket, amit szüleik renoméjának köszönhetnek.

Széchényi Ferenc

Stuhlweissenburg den 22 9ber 809[a]

Euer Gnaden, Liebster Bester Vater!

Ich bitte tausendmahl mich[1] wegen meinen langen Stillschweigen zu entschuldigen, da ich aber alle Augenblicke nach Pest zu gehen hofte, so glaubte ich das nicht schreiben zu müssen, was ich meinen theuresten Ältern wörtlich zu sagen hatte; izt[2] will aber das Geschick uns einige Täge noch in Weissenburg behalten, da unser Obrist um unseren Urlaub erst beym Generalquartirmeister Radetzkÿ eingekommen ist: dan[3] aber fliehen wir mit tausend freuden nach Pest in denen Armen unserer Liebsten Ältern, um Sie unserer innigsten Liebe und Dankbarkeit zu versichern. Unsere Geschäfte sind viel, und bestehen in Zeichnung der Plane, des Manoeuvres, die hier statt hatten; ich halte mir vor selbe meinen Ältern in Pest wörtlich zu expliciren, und ihnen auch einen vollständigen gezeichneten Plan mitzubringen. Unsere Unterhaltung hier in Weissenburg ist recht gut, und wir haben das Glück überall sehr gut[4] aufgenommen zu werden, was uns um so mehr gefreut, da wir das den sehr guten Renomie unserer Ältern zu verdanken haben. Izt2 bitte ich um den Segen, so wie auch dessen meiner theuresten Mutter.

Euer Gnaden

Ihr dankbarster Sohn

Stephan Széchényi


[1] Törölve egy szó.

[2] A ’jetzt’ határozószó régies alakváltozata.

[3] dann helyett

[4] Utólag beszúrva.


[a] Ez Széchenyinek utolsó levele a nemesi felkelés idejéből. 1809. november végéig a nemesi felkelés vezérkaránál tartózkodott, ezután Pál bátyjával együtt szabadságon volt otthon Cenken. A háború befejezése után, gróf Széchényi Pál és István a katonaságnál maradtak. Pál az 5-ik, István a 7-ik (Liechtenstein) huszár ezredhez került számfeletti létszámban; István 1810. májusában vonult be ezredéhez Morvaországba. Lásd báró Vlassits Ferenc ezredesnek 1810. május 26-án gróf Széchényi Ferenchez intézett levelét. MNL OL P 623 A sorozat I. kötet 9. szám No. 41.