image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Teplitz
Dátum 1813. szeptember 24.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No.43/14.
Közlés Helye Zichy 81–82.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Sietve tudatja, hogy jól van, s ezt nem csak arra érti, hogy a Hessen-Romburg lovasezred ezredtulajdonos parancsnoka ezredébe kívánja fogadni, ahol annyi az üresedés, hogy rövidesen osztályparancsnok lehetne. Neki nagyon tetszésére van a dolog; ha Schwarzenberg is hozzájárul áthelyezéséhez és a hadjárat is eltart még egy ideig, minden reménye megvan arra, hogy őrnagyként térhet vissza Nagycenkre. Egyébként is ez lenne a legalkalmasabb módja annak, hogy elhagyja ezredét, amire a hadjárat végén az őt kegyeivel elhalmozó Merveldt sort keríthetne. Esetleges kinevezéséről napokon belül tudósítja apját, s reméli, hogy híradásával elégedettségére szolgálhat. Két-három napon belül elvonulnak innen, Benningsen csapatai fogják őket fölváltani 80 ezer emberrel és 164 ágyúval. Aztán az is, hogy Wallmoden az eckmühli herceggel szemben, aki egy 9000 főből álló hadtestet indított ellene, döntő győzelmet aratott, melyben 1800 foglyot ejtett, 1200-t megölt, nyolc ágyút, s mellesleg két tábornokot elfogott, a többieket pedig szétverte.

Széchényi Ferenc

Geschrieben in Teplitz den 24 Sep. 1813.1

Liebster Bester Vater: In der größten Eile kann ich Euer Gnaden schreiben, daß ich mich schon ganz gut befinde und (es ist zwar in keinen Zusammenhang) daß mich der General der Cavallerie Erbprinz von Hessen-Homburga beym F. M.2 Fürst Schwarzenberg, zu seinen Regiment bitten will wo so viele apperturen3 sind, daß ich nächstens eine Escadron bekommen werde: erlaubt‘s der F. M.2 so ist mir’s rasend lieb, was ich ganz gewiß glaube, da ich auf diese Art ~ wenn die Campagne nur ein wenig anhaltend ist. was ich vermuthe und hoffe, als Major in den lieben Zinkendorf einrücken werde können — was im Hauptquartier auf keinen Fall geschehen könnte da — die Zahl der Gallopins so angewachsen ist, daß ich in Rang der 8te bin — und übrigens wäre das die beste Art vom Regiment wech4 zu kommen besonders da der Graf Merveldt — mich wirklich mit seinen Gnaden überhäuft und ich Ende der Campagne vom Regiment unmöglich wech4 tauschen könnte.b Übrigens suche ich gar nichts — und überlasse mich gänzlich, der Leitung der Vorsicht ~~

In ein paar Tagen werde ich Euer Gnaden das Geschehene mittheilen und hoffe – Euer Gnaden Ihre Zufriedenheit zu erhalten

In 2 oder 3 Tagen marschieren wir von hier endlich wech4 ~~ nachdem uns der Benningsenc mit 80 m5 Mann superber Truppe und 164 Kanonen hier ablösen wird.

Heute ist die officiele6 Nachricht hier angelangt, daß die Baiern6d sich für uns öffentlich erklärt haben, und ihre Truppen zu den unsern stoßen werden. — Dan7 die Nachricht, daß Wallmodene gegen den Prinzen von Eckmühl6f der gegen ihm ein Corps von 9.000 Mann abschickte – einen gänzlichen Sieg erfochten habe, da er 1.800 Mann gefangen nahm – 1200 Todte machte 8 Kanonen eroberte nebst 2 Generäls und alles übrige zersprengte ——

Ich muß gestehen, daß mir die ganze Campagne so vorkömmt, wie eine8 Hasenhetze, wo ein rasend geschickter Haase1 von sehr schlechten6 und ungeschickten6 10 Windhunden gejagt wird ~ und wo er denn endlich doch unterliegen muß: den9 ich will mein Leben drauf verwetten, daß wir vor6 den neuen Jahr beym Rhein stehen.

Nun Lieber Vater bitte ich um den Segen, wie auch den meiner lieben guten Mutter und bleibe der

getreue Stepherl

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 Feldmarschall

3 Latin: üresedés.

4 weg

5 mille

6 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal.

7 dann helyett

8 Törölve egy betű.

9 denn helyett

a Friedrich, Hessen–Homburg őrgrófja lovassági tábornok, az osztrák hadseregben a 4. huszárezred parancsnoka, ekkor a csehországi hadsereg jobbszárnyának a parancsnoka. Széchenyi gyakorta került vele összeköttetésbe, 1820-tól ezredében szolgált.

b T. i. elkerülését az 1. dzsidás ezredtől, melynek tulajdonosa és parancsnoka Merveldt lovassági tábornok volt.

c Leviss August Benningsen orosz tábornok, az 1813-ban újonnan felállított lengyel hadsereg parancsnoka. A lipcsei csatában szerzett érdemeiért a cár grófi rangra emelte.

d Bajorország 1813. október 8-án a riedi szerződés értelmében kivált a Rajnai Szövetségből, s hat nappal később a szövetségesekhez csatlakozva hadat üzent Franciaországnak.

e Ludwig Wallmoden-Gimborn gróf, ekkor orosz tábornok. A Bernadotte svéd trónörökös parancsnoksága alatt álló északi hadsereg részeként harcoló orosz-német légió élén 1813. szeptember 16-án Göhrde mellett szétverte az ellene küldött francia hadosztályt.

f Louis Nicolas Davout francia marsall, Eckmühl (Eggmühl) hercege 1813. május 31-én elfoglalta Hamburgot és csak egy év múlva adta át az uj francia király, XVIII. Lajos parancsára.