image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Engen
Dátum 1813. november 30.
Nyelv német
Címke katonaság
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No.43/24.
Közlés Helye Zichy 96–97.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Ez az ügy is szerencsésen megoldódott. Schwarzenberg nem fogadta el Drezda kapitulációs feltételeit. A határ Freiburg és Schaffhausen között őrizetlen volt, ezért a tábornagy őt küldte ide, biztos benne, hogy az ő határszakaszán senki nem jut át. Utazik tovább Strassburg felé.

Széchényi Ferenc

Geschrieben um 2 Uhr in der Früh in Engen:[a] 2 Posten von Schafhausen.[1]

Auch dieses Geschäft glücklich abgethan.1 Wie Euer Gnaden wissen hat der fürst Schwarzenberg[b] die Capitulation von Dresden nicht angenommen, sondern machte denen Franzosen die Beyden Bedingniße — oder[2] „wieder in der Stadt Posto1[c] zu fassen oder sich ohne Aufschub zu ergeben; da sind den[3] mehrere franzöische Generäle gewesen, die von Beyden keines hören wollten, sondern sich über die Gränze zu flüchten glaubten.[d] Nun war zum Unglück die Gränze von Freyburg an bis Schafhausen unbesetzt – so hatte der Feldmarschall das Zutrauen zu mir mich dahin zu schicken – der ich bis jetzt, Gottlob, eine Art von Landmilitz1 zuwegen gebracht habe und ganz gewiß bin, daß kein Mensch bey mir durchkommen werde. — Ich wollte meinen guten lieben Eltern nur ein Zeichen des Lebens geben wollen da ich nicht weiß wo ich anjetzt das Hauptquartier mehr finden werde und in dieser minutte wieder gegen Strassburg abreise.

Den Segen bittend bleibe ich

Meinen guten Eltern

dankbarster Sohn Stepherl


[1] Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

[2] entweder helyett

[3] denn helyett


[a] Település Németország déli részén, Baden-Württemberg tartományban, a francia és a svájci határ közelében.

[b] Karl Schwarzenberg herceg (1771–1820) tábornagy.

[c] Badeni város, Schaffhausentől északra. 

[d] Drezdát az osztrák sereg előnyomulása után csak 15 ezer emberrel, 60 ágyúval vette ostrom alá. Az ostromlók létszáma Klenau gróf tábornok vezérlete alatt csakhamar 45 ezerre és 125 ágyúra növekedett. Az ostromlott francia sereg sokat szenvedett az éhségtől, úgyhogy el akarták távolítani a városból a polgárságot, majd Torgau felé akartak kitörni. A kitörés nem sikerült, erre november 11-én a franciák megadták magukat azzal a feltétellel, hogy mint hadifoglyok Franciaországba távozhatnak, Saint Cyr francia tábornok viszont jótállott, hogy a végleges kicserélésig nem harcolnak a szövetségesek ellen. Schwarzenberg ezt az egyezséget nem hagyta jóvá, s utasította Klenaut, hogy a franciáktól vagy feltétlen megadást követeljen, vagy a Drezdába való visszatérést és a harc folytatását. A francia sereg azonban már útban volt hazafelé. E hírre szétszóródtak és a határon át haza akartak szökni. Ezt akarta Schwarzenberg és Schulenburg segédtiszt útján megakadályozni. Klenau ellen a háború után vizsgálat indult, de felmentették azon a címen, hogy Schwarzenberg utasításai nem voltak elég világosak. Széchenyi feljegyzései a hadimegállapításokat kiegészítik. Az elfogott franciákat Ausztriába szállították.