image-default-image
Címzett Felső Magyar-Országi Minerva szerkesztősége
Írás Helye Pest
Dátum 1828. június 30.
Nyelv magyar
Címke írás
Őrzés Helye Ismeretlen
Közlés Helye Felső Magyar-Országi Minerva 1828. június (4. évf. II. 6. 1759.), SzIN 3. 744–745.
Minősítés Nyomtatásban
Tartalmi Kivonat

A’ legszebb, a’ legtökéletesebb, akármi legyen-is, sokszor csak eggy kicsinység, csak eggy semmi által mindén kecsét, minden bájait elveszti. A’ legkerekdedb Aszszony se ragad-el senkit szédítésig, bár mi szép arányban legyenek részei — ha elől egy foga híja, ha azoknak csak egygyike is fekete. Minerva Templuma megszűnik remek munka lenni, ’s halhatatlan görög építője minden […]

Felső Magyar-Országi Minerva szerkesztősége

A’ legszebb, a’ legtökéletesebb, akármi legyen-is, sokszor csak eggy kicsinység, csak eggy semmi által mindén kecsét, minden bájait elveszti.

A’ legkerekdedb Aszszony se ragad-el senkit szédítésig, bár mi szép arányban legyenek részei — ha elől egy foga híja, ha azoknak csak egygyike is fekete. Minerva Templuma megszűnik remek munka lenni, ’s halhatatlan görög építője minden napi kőművessé válik, ha az épülethez valahol — árnyék-széket kapcsol. A’ Belvederi Apolló,a képzeletünkben halandóvá leszsz — kipödört bajuszszal.

Így a Felső-Magyar-országi Minerva!b — mellyet ki-ki szeret, sok csudái, s mellynek idő-szaki pontos megjelenését én érzékenyen várom, — melly a Haza díszére hathatósan szolgál ’s a’ t. — S hát ha még más borítéka volna! De így, midőn belseje az elmét világosítja, külseje a kezeket rútul feketíti.c


Gróf Széchényi István

a Híres ókori márványszobor, amely az i. e. 4. században keletkezett, alkotója pontosan nem ismert.

b Felső Magyar Országi Minerva (1825‒1836) enciklopédikus folyóirat, amelyet Dessewffy József és Kazinczy Ferenc alapítottak Kassán. Szerkesztője Dulházy Mihály volt, kiadója Ellinger István kassai nyomdász. A lapnak Széchenyi is előfizetője volt.

c Széchenyi kifogásolta a folyóirat külsejét, Dessewffy József pedig pontokba szedve válaszolt Széchenyi kifogásaira, amelyet a lap is és Viszota Gyula is közölt. Az ügy folytatását lásd a laphoz címzett újabb, 1828. szeptember 16-án írt levélben!