image-default-image
Címzett Sopron vármegye
Írás Helye Pest
Dátum 1828. május 27.
Nyelv magyar
Címke írás
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/454.
Közlés Helye Budapesti Szemle 1902. 310. sz. 40.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Tekintetes Rendek! Lovakrul irt s nem rég megjelent Munkámnak néhány példányaival ezennel a Tekintetes Karoknak és Rendeknek kedveskedni bátorkodom. Méltóztassanak azokat részvevő hajlandósággal fogadni s engemet hazafiui indulatjokban és szives barátságokban megtartani, mellybe magamat ajánlván vagyok mély tisztelettel a Tekintetes Karoknak és Rendeknek Pesten Május 27kén 1828 alázatos szolgája Gróf Széchenyi István

Sopron vármegye

Tekintetes Rendek!

Lovakrul irt s nem rég megjelent Munkámnak néhány példányaival ezennel a Tekintetes Karoknak és Rendeknek kedveskedni bátorkodom. Méltóztassanak azokat részvevő hajlandósággal fogadni s engemet hazafiui indulatjokban és szives barátságokban megtartani, mellybe magamat ajánlván vagyok mély tisztelettel

a Tekintetes Karoknak és Rendeknek

Pesten Május 27kén 1828

alázatos szolgája

Gróf Széchenyi István