image-default-image
Címzett Zala vármegye
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 8.
Nyelv magyar
Címke írás
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 210/1.1.
Közlés Helye Majláth 1. 80–81., Molnár 1991. 58–59.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Tekintetes Rendek! Igen kellemetes kötelességemnek tartom egy kis Munkámnak, melly egy nevezetes gazdaságbéli tárgy elémozdítására czéloz, egynehány Példányival Tekintetes Rendeknek kedveskedni.a Méltóztassanak ajánlásomat szíves barátsággal felvenni. Érzem, sőtt tudom, hogy Szalának Megyéje sok számos Hazafiakkal bövelkedik, kik a’ Közjó elémozdítására minden áldozatokat tenni készek. Magyar Hazánk pedig tapasztalta, hogy Szala Vármegyének Nemes Rendjei minden időben […]

Zala vármegye

Tekintetes Rendek!

Igen kellemetes kötelességemnek tartom egy kis Munkámnak, melly egy nevezetes gazdaságbéli tárgy elémozdítására czéloz, egynehány Példányival Tekintetes Rendeknek kedveskedni.a Méltóztassanak ajánlásomat szíves barátsággal felvenni.

Érzem, sőtt tudom, hogy Szalának Megyéje sok számos Hazafiakkal bövelkedik, kik a’ Közjó elémozdítására minden áldozatokat tenni készek. Magyar Hazánk pedig tapasztalta, hogy Szala Vármegyének Nemes Rendjei minden időben legmelegebb ’s leghívebb hazaszeretet által lelkesítve voltak, ’s hogy sok abban tartja legnagyobb szerencséjét, ha a’ Közjóra sikerrel áldozhat. Nem találhatna tehát kis könyvem jobb Vidékre.

Előre örülök azon pillanatra, hogy Tekintetes Rendekkel ezután szorosabb összeköttetésbe fogok élhetni; ’s hogy köz-értekezés, Tekintetes Rendek részéről jó tanács, mindenek felett igen jó akarat ’s égő hazaszeretet által – ollyanokat fogunk eszközölni ’s talpra tenni, mellyek eleintén mi kisded arányuak legyenek is, édes Hazánkra halhatatlan díszt, Utoinkra pedig szerencsét ’s áldást bizonyosan fognak hozni.

’S ha az emberiségnek minden törekedése a’ szerencse elérése, tudom hogy Szala Vármegye Rendjei a’ Hazafiság szent kötelességi tellyesítésében találják azt a’ mennyei megelégedést, mellyet csak a’ nemes szív ’s a’ felemelkedett lélek érezhet.

Addig is szíves barátságokban ’s emlékezetekben ajánlom magam.

Költ Pesten, Martius 8-dikán l828.1

1 Molnár András március 14-i dátummal közli.

a Lovakrul című művét küldi.