image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. szeptember 16.
Nyelv magyar
Címke lovak egészség politika társasági élet érzelmek
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 201/12.
Közlés Helye Pesti Napló 1873 168. sz., Bártfai ‒ Adatok 1. 65.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Tegnap itt megérkeztem, és a négy szürkét igen jó karban találtam: ök már 3 nap előtt meg érkeztek. Magam is szeretem hogy ha az uti költségrül – és azzon summárul melyet értek adtál, tsak akkor számlálunk, mikor egymast meg látjuk. Én valami 14 nap olta beteg vagyok, és nem tudok megint lábra alni — a […]

Wesselényi Miklós

Tegnap itt megérkeztem, és a négy szürkét igen jó karban találtam: ök már 3 nap előtt meg érkeztek. Magam is szeretem hogy ha az uti költségrül – és azzon summárul melyet értek adtál, tsak akkor számlálunk, mikor egymast meg látjuk.

Én valami 14 nap olta beteg vagyok, és nem tudok megint lábra alni — a melyem fáj, és nevetségik bádjot vagyok.

Itt a dolgok, lassan, szomoruan és álmossan mennek, és ugy mind Pradt a Betsi congressusrol aztat mondotta: „qu’il va en dansant1 – mi ami Ország gyülesrül azt mondhatnánk – „qu’il s’endormira bientôt“.2

Öreg Zichya ebül vagyon. Az egész familia fel ment. De most az egyszer még sem hal meg – én ugy érzem.

Zichy halála utan Nadasdyb lesz a parantsóló.

Én azt hiszem hogy az emberi ész elöre halad – és hogy az az idö meg jönn valaha, ámbár késön is, – mikor az emberiség rablántzai el fognak törrettetni. – Ha ez a hit3 engem minden gondolatimban és tselekedeteimben nem serkentene és nem vigasztalna — sokszor a bu, a rosz kedv, és most a mejj4 fájás és a gyengeség, – szinte meg ölne.

De hogy a szürkéket még emlitsem. Meg vallom hogy nékem igen is jól tetszenek és hogy 1600 fl.5 ugyantsak testvérek közt – is meg érnek. Ma egy kitsit meg akarom probálni.

Hogy te dolgaidat nem fogod oly sebessen végezni, – azt elöre láttam. És ambar nagyon szivessen, és örömmel látnálok itt — azért még is magam – is azt mondom hogy jobb néked azokat elvégezni.

Én a Czélainknak elérésére minden nap egy keveset dolgozom. Nulla dies sine linea.6 – Keserüen esik az némelkor – nem tagadhatom – mert igen magam vagyok –

Esterh.7 Mihálytc nem láttam 10 napja. Károlyd velem volt Czenken. A te lovaidat igen igen nagyon ditséri, és ugy azt a rendet melyet8 te a ménesben tartasz.

Cr.9 allig látom. Ö velem szives de hideg. Jó szinben vagyon és jó kedvü. Én magamon sokszor gyöztem – most is gyözni fogok — Ö holnap után Tallosra megy és azutan 4, 5, napra Ürménybe – tsak3 gyermekeivel. Én nem fogok oda menni. Ez menyimben vagyon, – azt senki nem gondolhatja —

Ö azt érzi-e — meg esmeri-e? Aztat az Istenek tudják! –

No most áldjon a mindenhato Úr — Légy boldog, ’s ne felejts engem

Széchenyi

Presburg

16 Septembe

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal. Francia: hogy táncolni megy.

2 Francia: hogy hamarosan elalszik.

3 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

4 Javított szó.

5 florins

6 Latin: Egy nap se teljen el munka nélkül.

7 Esterházy

8 Törölve egy szó.

9 Crescence, gróf Zichy Károlyné Seilern Crescence grófnő, Széchenyi későbbi felesége.

a Gróf Zichy Károly (1753‒1826) miniszter, gróf Zichy Károlyné Seilern Crescence grófnő (1799-1875) apósa 1826. szeptember 28-án hunyt el. (SzIN 3. 93.)

b Valószínűleg Nádasdy Mihály (1775‒1854) kancellár (1826‒1827).

c Eszterházy Mihály gróf (1794‒1866) Széchenyi katonatársa, barátja, erényszövetségese. (Az erényszövetségről bővebben: SzIN 2. CV., Oplatka 161‒162.)

d Károlyi György gróf (1802‒1877), Széchenyi barátja.

e A levél keletkezésének éve az előző levél (Wesselényi Miklóshoz, 1826. szeptember 9.) és naplója alapján 1826. SzIN 3. 90‒91.