image-default-image
Címzett Széchényi Ferenc
Írás Helye Győr
Dátum 1809. május 15.
Nyelv német
Címke katonaság lovak
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-I.-9.-No. 39.
Közlés Helye Zichy 4-5.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Sok tennivalója gátolta meg abban, hogy már korábban írjon apjának és pénzt kérjen tőle istállójának rendbetételére. A szolgálatot majdnem mindig lovon teljesíti, és ezért nagyon örül annak a Lajos bátyjától kapott hírnek, miszerint apjuk neki ajándékozta a télen Bécsben vett barna mént.

Széchényi Ferenc

Euer Gnaden, Bester Vater![a]

Die außerordentlich viele Geschäften die ich hatte und izt[1] noch habe hinderten mich Euer Gnaden früher zu schreiben, und zu bitten daß Euer Gnaden mir Geld schicken möchten um daß[2] ich mein Stall ein wenig in bessere Stand setzten könne.[b] Mein dienst wird fast immer zu Pferd seyn, und ich muß dahero etwelche haben um wechseln zu können, ich habe von meinen Brudern Louis gehört, daß Euer gnaden die Gnade hatten mir den Braun den Eur Gnaden den Vinter in Wien Gekauft haben, geschenkt[3] haben, ich küsse die Hand dafür tausendmahl. bitte um den Segen, und kann nichts mehr schreiben indem der Herr Obristlieutenant[c] auf mich schon wartet und bleibe

Meines Besten Vaters

dankbarster Sohn Stephan Széchényi[d]


[1] A ’jetzt’ határozószó ’itzt’ régies alakjának Széchenyi által használt változata.

[2] Törölve egy betű.

[3] hiányzó szó: zu


[a] A csomagban található 39 levél fedőlapjára Széchényi Ferenc a következőket írta: „Briefe meiner 3 guten u[nd] braven Söhne Louis, Paul u[nd] Stephan, als Sie für König u[nd] Vaterland sich opferten. – Gott erhalte u[nd] segne Sie. Für das Familienarchiv.” („Három jó és derék fiam, Lajos, Pál és István levelei abból az időből, amikor a királynak és a hazának áldozták magukat. – Isten tartsa és áldja meg őket. A családi levéltár számára.”)

[b] Bevonulásakor három lovat és két lovászt hozott el otthonról.

[c] Ertel Ferenc báró alezredes a nemesi felkelés vezérkarában, ekkor Széchenyi István parancsnoka. Ő tervezte és építette meg a Rába, a Rábca és a Duna-ág között a győri sánctábort. A háromnegyed négyzet mérföldnyi terület megerősítése két hét alatt ment végbe.

[d] A nemzeti felkelés vezérkarába beosztott Széchenyi István főhadnagy a fővezér április 26-án kelt rendeletére a győri sánctábor parancsnokának, Ertel Ferenc báró alezredesnek a rendelkezése alá került, és április 28-án jelentkezett szolgálati helyén. Ertel a sáncmunkák ellenőrzésével és a számadások vezetésével bízta meg. Széchenyi a levelet a sáncmunkák ideje alatt írta 1809 májusában.