image-default-image
Címzett Horváth Antal
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. szeptember 4.
Nyelv magyar
Címke birtok
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/383.
Közlés Helye Bártfai - Adatok 1. 64.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Tekéntetes Fő Szolga Biró Úr!a A legközelebb elmult augusztus 23-án hozzám utasított hivatalos leveléreb ezennel azt felelem Tisztelt Fö Biró Úrnak, hogy mivel, a Tek.1 Karoknak és Rendeknek a most említett holnap 7-én tartatott kis gyülésben kinyilatkoztatott azon kivánsága eránt, hogy ennek utánna a publicumokc nem csak Zala Egerszegen, hanem felváltva Sümegen is tartassanak, még […]

Horváth Antal

Tekéntetes Fő Szolga Biró Úr!a

A legközelebb elmult augusztus 23-án hozzám utasított hivatalos leveléreb ezennel azt felelem Tisztelt Fö Biró Úrnak, hogy mivel, a Tek.1 Karoknak és Rendeknek a most említett holnap 7-én tartatott kis gyülésben kinyilatkoztatott azon kivánsága eránt, hogy ennek utánna a publicumokc nem csak Zala Egerszegen, hanem felváltva Sümegen is tartassanak, még kétséges volna, ha valyon a nagy Gyüles azt helyben fogja-e hagyni? vagy itten talán helyben hagyattatván, minthogy vélekedésem szerint ez által az Adózó nép terhei is szaporodni fognak, a főméltóságú Magyar Kir.2 Helytartó Tanács azt meg fogja-e engedni? – Ezen okoknál fogva Tisztelt Fő Bíró Ur meg fog nékem engedni, hogy én a fent érdeklett Célra most semmi ajánlást nem tehetek. —

Ki egyébaránt becses szivességébe ajánlott szokott tisztelettel maradok

Tisztelt Fő Bíró Urnak

Pozsonyban, szeptember 4-én 826

kész köteles szolgája.3

1 Tekintetes

2 Királyi

3 Bártfai Szabó László másolta Xántus Ignác (Széchenyi jogi tanácsadója) fogalmazványa alapján, a másolaton Viszota Gyula ceruzás javításai – vélhetően egybevetette az eredeti fogalmazvánnyal, így a ceruzás javításokat figyelembe véve adjuk közre a szöveget.

a Horváth Antal Zala vármegye szántói járásának főszolgabírája (1806. november 13. – 1826. november 26.).

b A levél ismeretlen, tartalmi összefoglalója a másolaton: a Zala vármegyei közgyűlés bizottságot küldött ki a tapolcai járás lakóinak kérése ügyében, hogy a megyei és törvénykezési gyűléseket felváltva tartsák Zalaegerszegen és Sümegen, mivel távol laknak Zalaegerszegtől. Ezzel kapcsolatban kérdezi Széchenyitől, hogy mennyi pénzt tudna adni az e célból vásárolni kívánt telekre és a felépítendő székházra.

c Ti. a megyei és törvénykezési gyűlésnek.