image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. június 18.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás plébánia
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bécsb. 18ik Junii 819. Kedves Jo Uram1 Nro 444. a) Milkovitsnak az Uj Terminusrol lett Tudosításárol elvárom a Testimonalisnak Párját. b) Reménységem felett esett a Deszka speculationak hasznos folytatása, és megvallom örömmel értettem az Ur Relatiojábol, hogy ezen speculatioban egy deszka sem adatott el, melly a Dráva Erdején készült volna. Mindazonáltal magam nem sokára le […]

Liebenberg János

Bécsb. 18ik Junii 819.

Kedves Jo Uram1

Nro 444. a) Milkovitsnak az Uj Terminusrol lett Tudosításárol elvárom a Testimonalisnak Párját.

b) Reménységem felett esett a Deszka speculationak hasznos folytatása, és megvallom örömmel értettem az Ur Relatiojábol, hogy ezen speculatioban egy deszka sem adatott el, melly a Dráva Erdején készült volna. Mindazonáltal magam nem sokára le fogok azon Erdőnek Regulátioja véget rándulni, hogy abbol a fáknak mineműségéhez képest hasznot vehessünk ne hogy a több esztendöktöl fogva használatlanul álló vén fák (mellyekböl még most jo Dugák készülhetnének) idönek folytával jobban meg Korosodván épen minden nyereség nélkül sikertelenül kivesszenek.

c) Stogl Mészáros eránt az Ur székének Itéletével megelégszem, és mai nap irtam Müller Ignátznaka aztat az Urhoz utasitván, hogy a mészárszék eránt az Urral contraháljon. Igen szeretném, ha az Ur vagy 1000 forintbol állo Cautiot is vehetne tölle Interes nélkül, vagy ha arra nem állana Interesre is, melly nékie az Uraság által az arenda idejének elmulásával, ha vagy nekie tovább benne meg maradni nem tetszene, vagy eö az Uraságnak kedvére nem lenne, vissza fizettetne. Azonban ha Cautiora állani tellyeségel nem akarna a nélkül is contrahálhat vele az Ur, bizván abba, hogy az Ur aztat legjobb securitásommal és hasznommal fogja megtenni.

d A Sszéplakib Plébánosnak nem szükséges a 10 fton felül, mellyet már az Ur nekie adott, többet adni, minthogy meg nem foghatom, hogy miképen terjedhetett egy nehány személynek kereszt, Esketés és halál Levél extractusa 5 Árkusra, és azt miért iratta más által olly czifrán. Lássa eö, quare multiplicavenit inaniter entia.2 Ha a fényes s amióta ez a speculatio által talántán elveszthetné az Ur által böltsen említett fényét – én inkább az én Löhnungombúl3 kipotolnám. Azért – is az Urra hagyom.

sed prudenter,3 mivel ez az ebadta 40 vagy 50 forint, szörnyű viszaértést, okozhatna –

Vale et me ama.4

e A sperativusbanc ki tett Zákányi Posta jövedelem egy fertály Esztendöre kivánnám hogy bevétethessen.

Széchényi

1 Pigay Antal írása, egy része és az aláírás sajátkezű.

2 Latin: miért szaporította céltalanul őket.

3 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal..

4 Utólag betoldva, a betoldás Széchenyi sajátkezű írása. sed pudenter, latin: de bölcsen. Vale et me ama, latin: Isten veled, és szeress engem!

a Ismeretlen személy.

b Fertőszéplak, ahol a Széchényiek a 18. század közepéig éltek.

c Széchenyi minden évben előzetes költségvetést (sperativ calcul) készíttetett Liebenberggel a várható kiadások és bevételek feltüntetésével.