image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. augusztus 10.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bétsb. 10ik Aug 819. Kedves Jo Uram!1 A Szappanyosnak el adando Háza eránt az Urnak Relatioja által voltaképen informáltatván réá állok az Urnak Projectumára, hogy tudniillik a Háznak első és második részére elöbb, mintsem a harmadik és negyedik Része el adattatna, vévők váratatnának, a kiket az Ur igyekezen mennél elébb szerezni, ne hogy ezen felesleges […]

Liebenberg János

Bétsb. 10ik Aug 819.

Kedves Jo Uram!1

A Szappanyosnak el adando Háza eránt az Urnak Relatioja által voltaképen informáltatván réá állok az Urnak Projectumára, hogy tudniillik a Háznak első és második részére elöbb, mintsem a harmadik és negyedik Része el adattatna, vévők váratatnának, a kiket az Ur igyekezen mennél elébb szerezni, ne hogy ezen felesleges Háznak Conservatioja terhemre váljon.

A Boozi Plébános jobb subsistentiája eszközlését a mi illeti, arrol bövebben fogok az Urral értekezni személyesen, minthogy ugy is 4–5 nap mulva Czenkre le menni szándékozok.

A Meddö Tehenek eránt az Ur által igért bövebb deductiót és világositást el várom.

Széchényi

1 Pigay Antal kézírása, csak az aláírás sajátkezű.

a Közös családi ház volt Szombathelyen.