image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. október 11.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bétsb 11n Oct 819 Kedves Jo Uram!1 Az ide mellékelt Felséges Magyar Udvari Kamarának Levelét visza küldés fejében a végett közlöm itten az Urral,a hogy abban nekem opinioját mennél elébb adni ne terheltessen ha tudniillik az Uraság azon Fundust mellyet a Kamara a Só Depositoriumnak építésére kiván, és itten az adnectált Mappában veres festékkel kijelelt, […]

Liebenberg János

Bétsb 11n Oct 819

Kedves Jo Uram!1

Az ide mellékelt Felséges Magyar Udvari Kamarának Levelét visza küldés fejében a végett közlöm itten az Urral,a hogy abban nekem opinioját mennél elébb adni ne terheltessen ha tudniillik az Uraság azon Fundust mellyet a Kamara a Só Depositoriumnak építésére kiván, és itten az adnectált Mappában veres festékkel kijelelt, kára nélkül által engedheti é az Aerariumnak az ajánlott esztendöbéli bér mellett?b

Széchényi

1 Pigay Antal írása, csak az aláírás sajátkezű.

a Pigay a levél folytatásaként közli azon szerződés pontozatait, amelyet a gróf Lackenbacher Mózessel kötött a csokonyai é s szentgyörgyvári méz megvételére. Széchényi Ferenc gróf állapota miatt, írja, a család igen aggódik, Pált kivéve mindnyájan körülötte vannak. „A múlt Szombaton, azaz 9-ikén a Grófot, elérvén a nagy fuldoklás, máskép nem segéthetett rajta a három Doktorból álló Consilitim, hanem mind a két lába a bokáján, alléi megnyittatott| ez valójában nagyon könyebbített rajta, minthogy már eddig több víz el follyt tőle 10 Pintnél. — Vasárnap az utolsó kenettel provideáltatott — éjjel még most sints nyugodalma, nappal pedig igen keveset szunyókál — a daganat ugyan nagyon el veszett, de azért még is némelykor folydogál, és igen keveset vizelik— az erőtlensége én bágyadtsága népről-napra nevekedik.” — A Doctorok se tudják még meg határozni jövendőbéli állapotját, azonban a mint ki vehettem belölök, nem sok reménységek van, hogy sokáig húzhassa és ahoz hogy fel gyógyuljon, semmi reménységek sints.

b Heute am Endegestzten Tag und Jahr wurde zwischen dem Hochg. Herrn Grafen Stephan v Széchényi einerseits u dem H Moyzes Lackenbacher u Com andererseits folgender Contract abgeschlossen.

1. H Graf Stephan v Széchényi überlässt

an die Herrn M. Lackenbacher u Comp den dieß jährigen Honig der Herrschaften Csokonya u Sz. Györgyvár.

2. Derselbe wird sobald als möglich durch die Herrn an den daseiyn Bestellten Abeles abgegeben.

3. Für jeder Centncr Honig nach Abschlag der 10 p Centgen Tara vom Sporcogewichte sind die Herrn Käufer verpflichtet 41 Fl sage vierzigein Gulden WW in Wien an Sr. Excellenz Herrn Grafen v Széchényi zu erlegen u zwar

4. Als darangabe werden bey Unterzeychnung dieses Contracts vierhundert Gulden, der übrige Betrag des Honigs aber gleich nach gesehener Adblieferung bezahlt.

Urkund etc. 8-ten October 819.