image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1820. május 21.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/147.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Bétsben 21ik May 820 Tekéntetes Director Ur Különössen tisztelt Uram!1 Sümeghy Istvánt és Havel Alberteta illető Assecuratoria2 Levelet az Instantiájokban3 ki tett fizetéseknek meghagyása módja eránt, még szolgálatot kapnak, Eö Nagysága által aláirva ide rekesztvén többnyire betses jo indulatjaiba ajánlott illendő tisztelettel vagyok A Tttes Urnak alázatos szolgája Pigay Antal secret PS.4 Az itten jegyzésben […]

Liebenberg János

Bétsben 21ik May 820

Tekéntetes Director Ur

Különössen tisztelt Uram!1

Sümeghy Istvánt és Havel Alberteta illető Assecuratoria2 Levelet az Instantiájokban3 ki tett fizetéseknek meghagyása módja eránt, még szolgálatot kapnak, Eö Nagysága által aláirva ide rekesztvén többnyire betses jo indulatjaiba ajánlott illendő tisztelettel vagyok

A Tttes Urnak

alázatos szolgája

Pigay Antal

secret

PS.4 Az itten jegyzésben hagyott Contractusoknak Párját pro inprotocollatione5 méltoztasson kérem igeretje szerént el küldeni: ugy mint a Kukuritza – Ürük – és Bárány Gyapju eránt kötött Contract.

1 Széchenyi nevében írta Pigay Antal titkár.

2 Latin: biztosítás.

3 Latin: kérvény.

4 Post scriptum, latin: utóirat.

5 Latin: jegyzőkönyv szerint

a Uradalmi alkalmazottak.