image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1820. június 2.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/151.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Bétsben 2ik Juny 820 Tekintetes Director Ur Különössen tisztelt Uram!1 Itten már keresik a Reptzét. Azért Eö Excellentiája kéreti általam az Ur Director Urat, ne sajnálná megírni hogy lehetne kilájára contrahálni?2 és Pölöskén circiter3 mennyi fog teremni? Grof István Eö Nagysága a napokban ismét kérdezte, ha a tudva lévő Contractusoknak Copiájok meg küldettek légyen é […]

Liebenberg János

Bétsben 2ik Juny 820

Tekintetes Director Ur

Különössen tisztelt Uram!1

Itten már keresik a Reptzét. Azért Eö Excellentiája kéreti általam az Ur Director Urat, ne sajnálná megírni hogy lehetne kilájára contrahálni?2 és Pölöskén circiter3 mennyi fog teremni?

Grof István Eö Nagysága a napokban ismét kérdezte, ha a tudva lévő Contractusoknak Copiájok meg küldettek légyen é már? A Tttes4 Ur azokat neki által adhatja, ugy is két-három napok mulva le fog menni Czenkre.

Ezzel tapasztalt szivességébe ajánlott illendő tisztelettel vagyok

A Tttes4 Urnak

alázatos szolgája

Pigay Antal s. k.5

PS.6 Ezen Levelet méltóztasson mennél elébb Erhardnaka által adni – minthogy a Gróf holnap Czenkre megyen.

1 Széchenyi megbízásából írta Pigay Antal titkár.

2 Latin eredetű szó: szerződést kötni.

3 Latin: körülbelül.

4 Tekintetes

5 Saját kezűleg.

6 Post scriptum, latin: utóirat.

a Széchenyi ezredéből szabadságon lévő katona, lovász.