image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Sopron
Dátum 1822. november 4.
Nyelv német
Címke gazdálkodás pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/224.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Csodálja manőverezését, de rajta ez nem segít.
Kéri, írja meg mit szándékozik tenni, és mikor jön Bécsbe.

Liebenberg János

Mein theurer Liebenberg, — Ihre Manoeuvre kann ich nur bewundern; geholfen ist mir dadurch aber nicht, denn alles kömmt, wie Sie wohl wissen, auf den Augenblick an. — Paul hat außer den Juden keine Mittel, und der ist stützig geworden. Wenn Sie also nicht augenblickliche Hülfe und Rettung schaffen, so weiß ich bei Gott mir keinen Rath zu hohlen. – Beherzigen Sie aber meine Laage durch und durch, und scheuen Sie kein Opfer.a

Schreiben Sie mir auf der Stelle wegen N – zuerst umständlich – und dan, was Sie zu machen gedenken, indem mir in meiner ganzen Oeconomie für den Augenblick nichts Wichtigeres geschehen kann, als wenn ich 600 # nicht finde. — Sagen Sie mir endlich, wen Sie nach Wien kommen.

Széchényi

den 4ten November. Oedenburg in der Durchreise nach Wien

a Amikor Széchenyi október 7-én Nagycenkre érkezett, naplója szerint az a gondolat érlelődött meg benne, jószágát 30 évre bérbe adja. A családi levéltár adatai szerint (MNL OL P 623-A-I.-4.-No.304.) Liebenberg október 16-án tervezetet dolgozott ki a bérbeadásra nézve. Széchenyi testvéreinek akarta bérbe adni, így akart szabadulni nyomasztó adósságaitól. E levél szerint testvérei nem kaptak kölcsönt, Liebenberg fáradozása sikertelen maradt, nem sikerült a bérbeadás. Ugyanakkor később, 1833. december 8-án királyi engedéllyel adta el csokonyai birtokát a hozzátartozó falvakkal együtt két bátyjának 230 000 ezüst forint adósság átvétele és élethossziglan évi 30 000 ezüst forint járadék fizetése ellenében.