image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. október 31.
Nyelv német
Címke ügyintézés politika építkezés
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/388.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Másnap indul Pozsonyba, Somsits iránt intézkedik. Kéri, küldje el neki Zichy Ferdinánd kötelezvényeit, és Lajos bátyja papírjait is. Az építkezéssel kapcsolatban megváltozott a véleménye, ezért kéri, ne készíttessen Hilddel tervet.

Liebenberg János

31 Octob. 1826 Zinkendorf

Lieber Liebenberg, Ich bin seit 8 Tage hier, gehe aber morgen wieder nach Presburg. Ihren Brief habe ich bekommen. Wegen Somsitsa werde ich das Nötige thun. Schreiben Sie mir, sobald Sie ankommen. Schicken Sie mir, die Schuldscheine oder sonstigen Papiere, die Sie von Grafen Ferdinand Zichy,b in Händen haben könnten. Schicken Sie mir sodann alle Papiere meines Bruder Louis, die Sie von mir übernommen haben. Ich meine diejenigen, wegen seinem Haus & in Pest, und andere Imputationen.

Wegen den Bauereyen, die ich hier vornehmen wollte, habe ich mich eines andern bedacht — lassen Sie also durch den Hiltc keinen Plan machen.

Adieu

Széchenyi

a Valószínűleg Somssich Pongrác (1787‒1849) Somogy vármegye alispánja, aki az 1825-27. évi országgyűlésen Somogy vármegye követeként vet részt.

b Sógorának, gróf Zichy Ferdinánd tábornoknak (1783‒1869) a kötelezvényei.

c Viszota Gyula szerint Hild Antal soproni építőmester. A soproni Hild családnak több tagja is építészettel foglalkozott, Hild Vencel (1770 körül ‒ 1834) az 1808-as tűzvész után telepedett le Sopronban, az újjáépítendő vármegye háza terveit ő készítette. Fiai szintén építészek voltak, Ferdinánd és György, előbbi működött közre a nagycenki Széchenyi-kastély átépítésében. Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Soproni Szemle 22. évf. 1968. 339‒371.