image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. június 19.
Nyelv magyar
Címke lovak lóverseny pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/412.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Posonban Junius 19én 1827 Három izbéli leveleit ide érkezésemkor itt találtam. Ha dolgaim meg engedik ezekben a napokban le megyek Czenkre.a Nints elegendő időm mind azokot meg fontolni, azokra felelni, a’ melyeket az Ur leveleiben találtam. Szóval: mind rendbe fogjuk hozni ezen tárgyakat. A Pesti Pályáztatásb nagyon jól sült ki: Lovaim annyit nyertek, a’ menyit […]

Liebenberg János

Posonban Junius 19én 1827

Három izbéli leveleit ide érkezésemkor itt találtam. Ha dolgaim meg engedik ezekben a napokban le megyek Czenkre.a Nints elegendő időm mind azokot meg fontolni, azokra felelni, a’ melyeket az Ur leveleiben találtam. Szóval: mind rendbe fogjuk hozni ezen tárgyakat.

A Pesti Pályáztatásb nagyon jól sült ki: Lovaim annyit nyertek, a’ menyit akartam, hogy nyerjenek, a’ lovaimnak jó hire vagyon.

A kiadások gondolatom, és Calculusom1 felűl mentek, ellenben eladtam 4. lovamot nem igen drágán ugyan, de mégis betsületes áron, kész pénz csak 200. Arany jött bé, hátra maradott pedig 850 arany, de bizonyos fizetőknél. – Ez is jobb semminél, és én is az Urnak ugy offerálom2 mint flastromot3 arra a’ sebre, hogy több kiadásokat ténni vóltam kénszeritve. —

——————

A Mgos4 Gróf sietve elutazni kéntelenittetvén, ezen levélnek aláirását én reám bizta, ki is midőn ezt Tisztelt Eő Nga5 nevében telyesitem, tisztelettel vagyok

Tek.6 Director Urnak

alázatos szolgája

Xántus Ignáczc

fiscalis7

1 Latin: számítás

2 Latin: felajánl, felkínál

3 Sebtapasz.

4 Méltóságos

5 Nagysága

6 Tekintetes

7 Latin: ügyvéd

a Június 25-én érkezett meg Cenkre. SzIN 3. 161.

b A versenyekre és lóeladásra nézve lásd az előző levelét Eszterházy Vincénéhez 1827. június 18-án.

c Xanthus Ignác (1783-1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.