image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. január 4.
Nyelv magyar német
Címke család pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/434.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Kívánságára a pénzt átvette, adandó alkalommal vonja le.
Ha Liebenberg nem ír neki hosszú levelet, használja ezt a formát. Ő maga olyan sok levelet ír, hogy tegnap 21 forintot kellett fizetnie.
Mindenesetre használjon finom papírt.

Liebenberg János

28 és 29 Decemberi Leveleit vettem, Kedves Barátom, örömmel. Hála Isten, hogy végre ment a Főcassa elosztása!a Yorik leveleitb és a Billetákat megtaláltuk. Bánom, ha hideg szobákban sokáig kereste jába.1

Thibolt Ferentznekc legyen 300 fr2 Több is, ha illendőnek tartja. Ich lasse es Ihnen über.

Nagyon jól van, amit Äppingerd tett.

Isten vele

Széchenyi

4 Januarius Pest

Die 59 fl3 45 #, nehme ich nach Ihren Wunsch in meine Rechnung. Ziehen Sie sie bey Gelegenheit ab.

Haben Sie keine gar lange Briefe an mich zu schreiben, so nehmen Sie dieß4 format. Ich bekomme soviele Briefe, daß ich gestern 21 fl3 zahlen mußte.

Nehmen Sie auf jeden Fall feines Papier.

1 Hiába.

2 forint

3 florins

4 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

a A családi közös pénztár felosztása 1827 folyamán ment végbe. A testvérek vonatkozó levelezése: MNL OL P 623‒A‒I.‒4.‒G‒333/1‒18. alatt található. Lásd továbbá a Széchényi Lajoshoz írt 1826. december 2-i levelet!

b Laurence Sterne (1713‒1768) angol író műve: Letters from Yorick to Eliza (1775), ami magyarul Döbrentei Gábor fordításában jelent meg Yorick és Eliza levelei címen (Pest, 1828).

c Tibolth Ferenc a cenki uradalom főpénztárnoka.

d Valószínűleg bécsi kereskedő és bankár.