image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. január 13.
Nyelv magyar német
Címke birtok pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4222/7.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Ha valaki azt mondja, hamis vagy, vizsgáld meg lelkiismeretedet.
Ha azt mondják, rossz a gyapjút, vizsgáld meg.
Voltak nála csokonyai parasztok az irtás miatt. Ezzel kapcsolatban Xantusnak írt levelet.
Ésszerű volt kifizetni az 1000 forintot, küldi a nyugtát.
Eladta két lovát, de még nem fizették ki őket. Viszont a ház biztonságban van, és a ménes is ki van fizetve 1828-ra.

Liebenberg János

Levelét vettem, mellyben Biedermanna dolgában felel. Az itéletem szerént sokban van igaza, de sokban nem.

Ha valaki nékem azt mondja ’A te jobbágyaid szorittatnak & A gyapjud durva &,” és én hallom abbul nem következik, hogy elhiszem.1 Ő Pál Bátyámat citálja mint valakit „aki illyenekre nem halgat”. Elfelejté már, Édes Földim, azt a kis interregnumot,1 mikor Pál & Ötet — minden legkissebb delatio2 következésébe – nálam olly feketévé festé mint a kesértetett? És én ingadoztam? — —

Ha ennél a Gazdánál ezt, annál azt látok –: természetes, hogy azzal fogom hasonlitani, ami nálam van — s’ nem azért, mert jobbra balra hajlok, hanem azért, mert gyülölöm a ’Középszerűséget!”

Ő hányszor irt nékem, ’Ezt, amazt mondják Ő rola,1 S pedig maga se hitte. – S’ nekem ne lenne szabad mondani, amit nékem mondanak?

Hidgye, hogy Ő igen susceptibilis.13 Mindég azt gondolja, hogy szemére hányok valamit. De nem ugy van a dolog. Ő mindent meg mond, amit rólam hall, s’ az barát – kötelesség. Én pedig mindent meg mondok, amit nékem gazdaságomrúl s’ rola mondanak. S’ ezt talán neheztelné?1 Gondolja meg a dolgot hideg vérrel s’ igazságossan.

Nagy Sándor elfogadta orvosa ellen a delaciot, de az orvosszert ki ürité – !

S’ továbbá. A pápát infaillibilesnek4 tartja? Azt hiszem – nem. S’ igy bizonyossan magát sem.1 De már most ha jó Barátom azt mondja ’Bizony pajtás azt mondják, hogy &, és én azt1 — az arnyékot s’ sötétet nem szemvedhetvén – világossan Ő néki mondom: – az nem tetszik! 5

Untersuchen Sie es gut! — Ich fürchte Anklage hinterrücks — denn man kann sich nicht rechtfertigen: ins Gesicht — ist es eine Wohlthat,5 denn am Ende kommt die Wahrheit an das wolle Licht!

S‘ ha Ő engem pirongat,1 hogy azt szembe mondom — amit hallok — hidje, nemjól cselekszi —. Én inkább azáltal — amint Ötet esmerem — Néki hizelkedni1 gondolék. —

Lebe gerecht, fleißig, fromm. Sagt einer ‚Du verläumdest,6 zum Beyspiel: so forsche Dein Gewissen. Ist es falsch, so freue Dich dessen, daß es falsch ist —: ist es aber wahr, so bessere Dich!‘

In der Wirtschaft:1

Sey sorgsam, klug, beharrlich. Sagt man ‚O je wie schlecht ist Deine Wolle & so untersuche — ist es nicht wahr, so freue Dich dessen — ist es wahr, so verdopple Deinen Fleiß. &‘

Nun aber genug hievon.

Es waren Bauern von Csokonya da wegen der Rottung.1 Sie werden meinen Brief an Xanthus,b und die Resolution an meine Bauern befolgen. Ich hatte keine Zeit an Sie zu schreiben.

Es war vernünftig die 1000 fl7 C. M.8 durch die Diligence zu senden. Es war eine Ersparrniß. Hier sende ich die Quittung.

Ich habe für Bolivárc 175 # empfangen. Lassen Sie das durch Petkod im Empfang nehmen, und auf nu in Erogation. Arield verkaufte ich um 800 #. Was sagen aber — denn so sind wir übereingekommen – 1000 #. Bezahlt ist aber noch nichts. Sicher ist das Haus aber. Das Gestüte ist also quasi, quasi für das Jahr 1828 bezahlt.

Das Wechseln der Pferde für Ochsen, werden wir nur allmählich1 betreiben.

Gott grüßte Sie lieber lieber Freund!

Ich habe Alles: so gar Geld ce qui est beaucoup dans ce moment9 — die Zeit fehlt mir aber.

In Ihrem Brief sind einige vortreffliche Sachen in Hinsicht der Independenz. Ich habe den Brief auf. Wir wollen die Sache discutiren.

Széchenyi

13ten Jänere Pest

Haben Wir schon eine Antwort von Louis wegen Canal?

1 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

2 Latin: vád.

3 Latin: elfogadható.

4 Latin: tévedhetetlen.

5 Széchenyi aláhúzása kettőzött vonallal.

6 verleumdest

7 florins

8 Conventionsmünzen

9 Francia: ami jelenleg elég sok.

a Michael Lazar Biedermann (1769‒1843) bécsi nagykereskedő.

b A levél nem ismert. Xanthus Ignác (1783-1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.

c Széchenyi lova.

d Petkó Lajos a cenki uradalom központi pénztárának tisztviselője.

e A Biedermann-nal való konfliktus 1827. decemberben kezdődött. Lásd a Liebenberghez 1827. december 31-én írt levelet!