image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. január 24.
Nyelv magyar
Címke birtok lovak kaszinó írás pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/435.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Édes Barátom, éppen most veszem Xanthusa levelét, melyben azt jelenti, hogy Igmándi Antalb 10,000 fr1 V. Cz.2 számunkra készen tart à 6 pr.3 Ma akarok irni Xanthusnak, hogy vegye fel. Ezt4 ad Noticiam.5 A Regimentnek alig ha nem kell fizetnem 2100 fr6 pengőt. Még védelmezem magamat, de végtére csak el nyom az erő, az igazságtalanság. […]

Liebenberg János

Édes Barátom, éppen most veszem Xanthusa levelét, melyben azt jelenti, hogy Igmándi Antalb 10,000 fr1 V. Cz.2 számunkra készen tart à 6 pr.3 Ma akarok irni Xanthusnak, hogy vegye fel. Ezt4 ad Noticiam.5

A Regimentnek alig ha nem kell fizetnem 2100 fr6 pengőt. Még védelmezem magamat, de végtére csak el nyom az erő, az igazságtalanság. Erre nézve is jó ha pénzünk van. S’ ha épiteni akarunk, s’ hát a Liechtensteinische Speculatio!

Én itt erőssen gazdálkodok, de nagy sikere nem lehet, mert nagya a Tereh rajtam.c

Már mondám, hogy Bolivárd fejében át vettem 175 # kezemhez. Nem külömben 3000 fr Váltóban Prodigiousd fejében. Ezt ad Noticiam Petkoe számára.

Somsitsf igen dicséri Somogyi zőldellő Gazdaságunkat. Itt minden mozog. A Casino jobb lábon kezd állani. Gróf Cziraky Antal is tagja. 20 Januariusban Ő volt a Köz Gyülésben Elől Ülőnk!

A Kis Munkag 3 Árkussa ki van nyomtatva. Az egész dolog folyamotban. A Betük s. a. t. szépek, de tudom, hogy temérdek sok hiba lesz benne. Senki nem corrigálja rendesen mint én és Ludovich.h Budára a Duna miatt nem igen mehetünk Döbröntihez.i

Legyen Öneki valamelyes figyelme arra, hogy Petko a kamatok fizetésében leg nagyobb pontosságot tarcson!

Isten védje

Széchenyi

Pest 24 Januar 1828

1 forint

2 Váltó Czédula

3 procent

4 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

5 Latin: tudomásul vételre.

6 forint

a Xanthus Ignác (1783-1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.

b Igmándi Antal a kőszegi kerületi tábla ülnöke.

c A közös családi pénztár felosztása miatt Széchenyi akkoriban vállalt magára 30 000 forint tartozást a Batthyány Jánostól gróftól kölcsönvett összegből, azért nagy a teher rajta.

d Széchenyi lovai.

e Petkó Lajos a cenki uradalom központi pénztárának tisztviselője.

f Somssich Pongrác (1788‒1849) politikus, 1824-től Somogy vármegye alispánja, 1830-tól alnádor, 1833-tól személynök, 1836-tól Baranya vármegye főispánja.

g Lovakrul című műve.

h Ludovich István Széchenyi írnoka.

i Döbrentei Gábor (1786‒1851) író, műfordító, szerkesztő, 1831 és 1836 között a Tudós Társaság első titkára.