image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 5.
Nyelv német magyar
Címke pénz lovak írás kastély
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4222/8.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Az 1828. évi bevételekkel kapcsolatos hírek nem a legkellemesebbek, meg kell duplázni a szorgalmat és a hasznot.
Legnagyobb kiadásaihoz tartozik a verseny és a ménes – előbbi veszteséges, utóbbi haszonnal kecsegtető. Vett egy legelőt, ahol 18 kancát szeretne nyáron tartani, télen pedig Pölöskére vinné őket, amihez takarmányra, csikósra és istállóra van szükség.
A felvett 10 000 forint Petkónál marad. Mindenképpen építkezi akar, hamarosan el kell kezdeni.
Érdeklődik, mi a helyzet a birkákkal és a gyapjúval.
Örül, hogy a családi főkassza ügyében megegyezett testvéreivel.
Bevételeit és kiadásait listázza.
Most kapta meg február 24-i levelét.

Liebenberg János

Die Nachrichten, die Sie mir in Hinsicht unserer Einkünfte für das Jahr 1828 geben, sind freylich nicht die angenehmsten, – indessen müssen wir Fleiß, positiven und negativen Nutzen verdoppeln, — um den ungünstigen Zeit Umständen durch Weisheit zu trotzen.

Meine größte Ausgabe sind – der Wettlauf und das Gestüte. Die Erstere ist übrigens eine Ausgabe, die keine Einnahme erwarten läßt — Die Zweite hingegen bietet die Chance derselben an. Es handelt sich nur die Haltung der Pferde zu veringern. Um das zu erreichen, nahm ich eine Weide hier auf, und will apeuprés1 18 Stück Stuten hier übersommern. Daher eine große Erleichterung für Zinkendorf. — Die Haltung in Sommer2 wird also erträglich seyn. Für den Winter dächte ich aber, die größte Zahl des Gestütes in Pölöske zu halten. Um das erreichen zu können, brauchen wir Heu und Hafermischling – Einen Csikos, und einen Stadel. – Es ist gleichviel, wo die Ausgabe des Gestütes gemacht wird, – nur denke ich, kommen wir2 in Pölöske wohlfeiler durch, was in Anbetracht gezogen werden muß. – Um die Wirtschaft in Zinkendorf zum Theil auf Pferde zu bringen, – datzu braucht es Zeit,2 – und vor allen andern muß ich2 mehr Zeit datzu haben. Es handelt sich nur pro hic et nunc,3 glücklich durchzurutschen. Kommt Zeit, kommt Rath —

Die 10 m4 fl5, die wir aufnahmen, sollen indessen bey Petkoa bleiben. Ich will auf jeden Fall bauen, —. Meine Gesundheit wird mit jedem Tag schwächer und übler. Ich brauche Ruhe und ein gesundes Quartier. Es sollte nach den Plan bald angefangen werden. Beherzigen Sie dieß. Und schreiben Sie mir darüber. Ich habe alle Hoffnung die 12000 fl.5 C. M.6 meines Schwagers Zichyb zu erhalten: und so denke ich nicht, daß wir in großes deficit kämen; und wenn es wäre? Einen Ort, wo ich wohnen kann, ohne krank zu werden, muß ich doch haben. Auch wegen der Waranda sollten Sie sorgen, daß sie brauchbar 7 ist. Indessen wird das schwer seyn, wenn kein Stock darauf gebaut wird — indem das Gebäu auf die Waranda hin so zu sagen einen Trichter formirt.

Wie ist es mit den Schafen? Ich glaube, kaufen wir zu! Wie aber mit der Wolle. Nimmt sie Biedermann?c Ich zweifle. Versuchen Sie Ihre dexterität und Eloquenz. Ich überlasse deren Verkauf ganz Ihnen.

Wegen den Contingent für die Comitats Häuser thun Sie nach Einsicht. So wenig als möglich. „A Gróf nem szereti pénzét eldarabolni &“ —

Gottlob, daß wir wegen der Haupt Cassa ins Reine kommen. Sorgen Sie nur, daß auch hinfüro die größte Pünktlichkeit beobachtet werde.

Hat den V.8 Liechtensteind von die gewissen 10 m9 des Arnsteine nichts aufgenommen? Haben Sie den Amadef für seine 150 fl5 parforcirt? – Petko soll folgende Stellen in Perception und auf mich in Erogationen bringen.

Eladatott Ló – Prodigious — fejében 1200 C. P.10

— — – Bolivar fejáben 175 Arany

— — – Ariel fejében —— 500 – –g

Ich Wirtschafte ungeheuer indessen kann ich manche Ausgaben nicht evitiren. Senden Sie mir 1000 fl.5 C.M.4

Ich bekam so eben 1000 fl.5 Senden Sie mir also dieselbe Summe in einem Monat.11

Ich habe an Wesselényi 2 Pferde verkauft um 200 #. Sodann ist er mir schuldig 360 W. W.12 — Preveniren Sie den Petko, daß bey der zu leistenden Zahlung an Wesselényi – welche Summen, wie Sie wissen, 3000 fl5 W. W.12 ist,

1o die Interessen seiner Schuld an uns abzuziehen sind.

2o 600 fl.5 W. W.12 an Gr.13 Carl Esterhazy zu zahlen kommen.

3o Daß der eine Schuldschein von 100 # und der von 360 fl5 W. W.12 anstatt baar Geld zu zahlen sind.

So eben erhalte ich Ihren Brief 24 Febr14

Ő néki küldöttem Huckleh által, ki Bécsben ment, a Munkámi leg első példányát. Reménylem megkapta már. Itt ujanan küldök. Hogy tetszik? Mondja csak bátran!

Sahlenderj meg hozta az 1000 ft.15 Itt van a nyugtato.

Igen igen köszönöm, amit az Épités végett tett. Lelkem Barátom — nekem anyi a dolgom, ’s olly rossz egészségben vagyok, hogy az Isten bizony megáldja,11 hogyha az Építés ’s Waranda dolgát con Amore16 magára vesszi. Tegyen ebben is, amit nékem ’s rám nézve leg jobbnak tart.

Meg lehet hogy egypár napra Aprilis-ban Czenkre megyek, de alig hiszem. Ugy gondolom, hogy alkalmasint 1 Juliusig itt maradok, és azután lemegyek Somogyba s Szalába.k

Tegyen B.17 Wesselenyi Obligátorialissaval,18 amint mondja.

Többek közt, egyvalaki „Sie, Vous, You, Lei, helett — „Önt” proponálja. Önmaga, Önbélátása, önnönakaratja ect. — Quid ad hoc?19

Igen örvendek a percent Irományokra.

’S hát a Canalis dolgában Ő Excell20 nem ir?

A bőrbenkötött Peldány az Övé, egy a Czenki Papé — egy Xanthusél – a Többi ad Liberam dispositionem.21

Isten áldja

Széchenyi

5 Marz.m Pest

1 Francia: körülbelül

2 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

3 Latin: itt és most

4 mille

5 florins

6 Conventionsmünzen

7 Széchenyi aláhúzása kettőzött vonallal.

8 Venzel

9 mille

10 Convenciós Pengő

11 Utólag betoldva.

12 Wiener Währung

13 Grafen

14 Februar

15 forint

16 Latin: szeretettel.

17 Báró

18 Kötelezvényeivel.

19 Latin: Ezzel mit kezdjünk?

20 Excellentiája

21 Latin: szabad rendelkezésre.

a Petkó Lajos a cenki uradalom központi pénztárának tisztviselője.

b Zichy Ferdinánd gróf (1783‒1869)

c Michael Lazar Biedermann (1769‒1843) bécsi nagykereskedő.

d Liechtenstein Vencel herceg (1767‒1842) tábornok, Széchenyi barátja.

e Bécsi bankár.

f Amadé Antal gróf (1760‒1835) főlovászmester, a hétszemélyes tábla ülnöke, Zala vármegye adminisztrátora.

g A nevezett lovak eladására lásd a Liebenberghez 1827. december 31-én, 1828. január 13-án és 24-én írt leveleket.

h Angol lovász.

i Lovakrul című műve.

j Thomas Sahländer (1788‒1855) Széchenyi ménesmestere. 1821-ben szerződött Széchenyi Istvánhoz állatorvosnak és ménesmesternek Nagycenkre. Többször jártak együtt Angliában lovakat vásárolni. Később Széchenyitől József nádor, majd István nádor szolgálatába került, a nádori intézmény 1848-as megszűnésével nyugdíjba ment.

k Július 10-én érkezett meg Cenkre. SzIN 3. 222.

l Xanthus Ignác (1783-1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.

m A lovak eladására, valamint Lovakrul című művére vonatkozó utalások miatt a levél 1828-ban íródott.