image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. április 10.
Nyelv magyar
Címke birtok lovak pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/449.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom! 4ik Aprilisi Levelét ma vettem.a Igen igen interessált mind az, a’ mit irt. A’ mi Finkoirtb illeti, azt majd szóval elvégezzük.c A’ mi a’ Birkák vásárlását illeti az idén, megvallom, hogy sok okoknál fogva jobban szeretném, ha egészen elmaradna. Igaz, hogy hátramaradást okozna. De szorgossabb dolgok vannak. Én legjobban szeretném, ha Ön úgy […]

Liebenberg János

Kedves Barátom! 4ik Aprilisi Levelét ma vettem.a Igen igen interessált mind az, a’ mit irt. A’ mi Finkoirtb illeti, azt majd szóval elvégezzük.c A’ mi a’ Birkák vásárlását illeti az idén, megvallom, hogy sok okoknál fogva jobban szeretném, ha egészen elmaradna. Igaz, hogy hátramaradást okozna. De szorgossabb dolgok vannak. Én legjobban szeretném, ha Ön úgy intézné dolgait, ha a’ birka usztatás előtt ide jönne egy pár napra. Levelezés által tökélletesen elvégezni nem fogunk semmit — szóval egy két nap mindent. ’A legfontosabb tárgy a’ 70 ezer forintos pör, jó volna erről tanácskoznunk.d A’ birka vásárlást hagynánk pedig 29re,1 ’s akkor azt eszközöljük legnagyobb figyelemmel; ’s magunknak elegendő időt hagyunk. A’ mostani meg nem állapitott környülállásokban a’ negativa Gazdaság legbiztosabb. Ha Zichye nem fizet is. Még se fogunk nagy deficitbe jönni, ha a’ birkákra kitett 10 m2 forint a Cassába marad. Lovakbul is reménylek valamit bévenni, ’s nyáron keveset fogok költeni, most 24 lovamnál több van, ’s ez teszi a’ nagyobb kiadásokat.

Itt küldöm a’ két Originalist. A’ két Copiat magamnál tartom. Ezen dolog elősegitése is megérdemlené az ön ide jövetelét.

A mit Salbacherralf tett, jól van.

Isten áldja

Széchenyi3

Pest 10ik April 1828.

1 A következő évre, 1829-re.

2 mille

3 Csak az aláírás sajátkezű.

a A levél nem ismert.

b Finkoir Ferenc uradalmi mérnök.

c Lásd 1828. március 24-i levelét a Pereszteg és Horpács között létesítendő csatorna tárgyában!

d Az édesanyjuk által hagyományozott 70 000 forint felosztását Lajos a családi közös ügyek intézője úgy értelmezte, hogy papír értéket kell testvéreinek kifizetnie a testvérek ellenben pengő értéket kívántak. Ebből keletkezett köztük az úgynevezett valorizációs per. (Viszota Gyula kutatása) Lásd még a Liebenberghez 1828. március 24-én írt levelet!

e Sógora, Zichy Ferdinánd gróf (1783‒1869).

f Valószínűleg bécsi könyvkereskedő.