image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. június 28.
Nyelv magyar
Címke utazás
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 196/184.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom, Levelét Sahländera által vettem. Nem igen értem, hogy micsoda Terhet vennék magamra, ha kívánságát tellyesiteném, de az nem teszen semmit; Ön leg jobban tudja, mit és menyit tehetek, – s’ azért igen szivesen, de örömmel mindenre reá állok, amit tölem kér. Tegyen tehát tüstént minden dispositiokat.1 Én vagy 10 nap alatt Czenken leszek.b […]

Liebenberg János

Kedves Barátom, Levelét Sahländera által vettem. Nem igen értem, hogy micsoda Terhet vennék magamra, ha kívánságát tellyesiteném, de az nem teszen semmit; Ön leg jobban tudja, mit és menyit tehetek, – s’ azért igen szivesen, de örömmel mindenre reá állok, amit tölem kér. Tegyen tehát tüstént minden dispositiokat.1

Én vagy 10 nap alatt Czenken leszek.b

Széchenyi2

28 Junius

Pest3

Ugyanazon az oldalon:

A’ Méltóságos Gróf rendeléséböl vagyon szerencsém Tekintetes Urnak jelenteni, hogy méltoztasson tüstént olly rendeléseket tenni, hogy akkorra Xantusc Fiscalis Ur már Czenken, Számtartó Úr házában quartérozva,4 várja a’ Méltóságos Grófot, mikorra haza érkezend.

Tellyes tisztelettel a’ Tekintetes asszony kéz csokolása mellett magamat Uri kegyességében ajánlván vagyok

T. Director ’s Plenipotentionis5 Urnak

alázatos szolgája

Ludovics Istvánd

1 Latin: intézkedés, rendelkezés

2 A levél első része végig Széchenyi írása.

3 Javított szó.

4 Elszállásolva.

5 Latin: teljhatalmú

a Sahländer, Thomas (1788‒1855) Széchenyi ménesmestere. 1821-ben szerződött Széchenyi Istvánhoz állatorvosnak és ménesmesternek Nagycenkre. Többször jártak együtt Angliában lovakat vásárolni. Később Széchenyitől József nádor, majd István nádor szolgálatába került, a nádori intézmény 1848-as megszűnésével nyugdíjba ment.

b 1828. július 10-én érkezett Cenkre. SzIN 3. 222. Emiatt a levél keletkezési éve minden valószínűséggel 1828.

c Xanthus Ignác (1783‒1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.

d Széchenyi írnoka.