image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Apáti
Dátum 1814. szeptember 2.
Nyelv német
Címke bor
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 196/78.
Közlés Helye Majláth I. 1–2.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Steigentesch báró irt neki Bécsből, és arra kérte, szerezzen neki mielőbb 2-2 vödörrel a legjobb ruszti borfajták mindegyikéből. Minthogy nem tudja, valójában melyik fajtákra gondol, ezért szívesen vinne magával mintákat, ha Bécsbe megy, amire nyolc napon belül kerül sor. Kéri jószágigazgatóját, hogy addig szerezzen be minél több mintát a legjobb fajtákból, amit aztán Nagycenken át Bécsbe utazva magához vehet.

Liebenberg János

Geschrieben in Apathÿa den 2ten Septem 18141

Mein Lieber Liebenberg,b ich habe vergessen, Sie um eine Gefälligkeit zu bitten. Baron Steigentesch,c an den seiner Freundschaft mir einigermaßen gelegen ist, schrieb mir von Wien und bath mich2 ihm 2 Eimer von allen besten3 Ruster Ausbruch so geschwind wie möglich verschaffen zu wollen: da ich nun nicht sicher bin in welchen Genre er diesen Wein haben möchte. so wollte ich ihm gerne mehrere Muster mit mir bringen, wenn ich nach Wien gehen würde, welches wohl in Tagen 8 geschehen könnte: seyn4 Sie also so gut mir indessen so viele Gattungen, NB5 stets von allerbesten aufzutreiben, und von allem eine kleine Probe zu nehmen als es nur immer möglich seyn wird. – Da ich ohnehin über Zinkendorf gehen werde, so hoffe ich Sie dan6 da zu sehen. – Leben Sie wohl.

Széchényi

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 Törölve egy szó.

3 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal.

4 seyen helyett

5 Nota bene, latin: jól jegyezd meg! Széchenyi aláhúzása kettőzött vonallal.

6 dann helyett

a Apáti, falu Vas megyében, félúton Szombathely és Kőszeg között a Gyöngyös patak partján, a Széchényi család birtoka.

b Liebenberg (1830-tól Lunkányi) János, Széchenyi gyermekkori nevelője, a birtokfelosztás után jószágigazgatója.

c Steigentesch, August Ernst Freiherr von (1774-1826) német‒osztrák költő, író és diplomata. 1789-től állt az osztrák hadsereg szolgálatában, mint diplomata és katona. Ekkor Schwarzenberg tábornagy főhadsegéde volt. Lásd az 1810. augusztus 15-én, 1814. február 6-án és 1814. március 8-án kelt leveleket.