image-default-image
Címzett Széchenyi István nővére
Írás Helye Horpács
Dátum 1828. március 15.
Nyelv német
Címke pénz
Őrzés Helye Ismeretlen
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Mivel szükséges volt a családi főpénztár megszűntetése, a tőkét és a terheket három egyenlő részre kellett osztaniuk. Miután az ügyletet a jószágigazgatók elintézték, kötelességüknek tartják az örökösödési tőke kifizetésére vonatkozó pontot betartani.
Egyúttal majd közlik a támogatás pontosítását és felosztását.
Arra kérik, döntse el, melyik javaslatot találja elfogadhatónak.

Schwester

Liebe Schwester!a

Da wir für nothwendig erachtet haben unsere vereinte Haupt=Cassa eingehen zu lassen, so mußten wir in Folge dessen alle uns nach unserem unvergeßlichen Vater zurückgelassenen sowohl Active als passive Capitalien, und Lasten in dreÿ gleiche Theile unterscheiben. Nachdem dieses Geschäfft durch unsere Dreÿ damit beauftragten Directoren am 27ten Dezember 1827. und 21. febr. 1828. beendigt, und das von ihnen verfaßten, und unterzeichnete Protocoll auch wir genehmigt, und unterschrieben haben, so hielten wir es für Pflicht den 2ten Punkt über die Zahlung von dem Successional Capital v.1 80,000 f.2 C. M.3 fälligen Interessen Laut unseres Tractates v.1 8ten februar 1824.b in der Abschrift mit zu theilen, in Folge dessen Jedweder von uns sein Quittel in den gehörigen Terminen pünktlich erlegen wird.c

Zugleich theilen wir mit, die Specilication, und Untertheilung der Unterstützungen, welche uns alle fünf Kinder nach unserer unvergeßlichen Mutter betreffen, mit zweÿ Vorschlägen zur freyen Wahl, nur bitten wir dich liebe Schwester zu entscheiden, welchen Vorschlag davon Du anzunehmen, für gut finden wirst.

H.4 15. März 1828

Louis Gf5 Széchényi

Stephan Gr5 Szechenyi6

1 von

2 florins

3 Conventionsmünzen

4 Horpács

5 Graf

6 Széchényi Lajos és Széchenyi István közös levele nővérükhöz, végig Lajos kézírása, István aláírása saját kezű.

a Nem derül ki, Széchenyi melyik nővérének szól a levél.

b MNL OL P 623‒A‒1.‒4.‒G.‒No.308.

c A családi pénztár felosztásához kapcsolódó iratok: MNL OL P 623‒A‒1.‒4.‒G.‒No.333/1-18. Lásd továbbá a Széchényi Lajoshoz 1826. december 2-án és a Liebenberg Jánoshoz 1828. január 4-én írt leveleket.