image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. május 6.
Nyelv magyar
Címke országgyűlés lovak pénz utazás érzelmek
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 201/11.
Közlés Helye Majláth 1. 75–76., Kovács – Körmendy – Mázi ‒ Oplatka 66–67.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves jó Barátom, leveledet köszönettel vettem. Bétsbe nem voltam. Lajos és Pál Bátyáimal töltöttem az időt Czenken, ahol tsikoim reménységemen felül nyölnek. Pál meg vevé Manchestert. 2000 fl.1 C. M.2 Ez közöttünk marad. Károlyi György meg vette Babiccat 1000 fl.1 C. M.2 Ez szaladni fog Bétsbe, és a leg első favorit. Mi nékünk lesznek több […]

Wesselényi Miklós

Kedves jó Barátom, leveledet köszönettel vettem. Bétsbe nem voltam. Lajos és Pál Bátyáimal töltöttem az időt Czenken, ahol tsikoim reménységemen felül nyölnek. Pál meg vevé Manchestert. 2000 fl.1 C. M.2 Ez közöttünk marad. Károlyi György meg vette Babiccat 1000 fl.1 C. M.2 Ez szaladni fog Bétsbe, és a leg első favorit. Mi nékünk lesznek több féle pályafútásaink 26ikán. Jöjj addig vissza ha lehet.

Illesházya és Borschitzkyb elmentek – és nem fognak visszajönni. – Vayc megyen holnap — Senki nem kérte hogy jöjjön vissza — és az nem volt rossz. –

A Circulusban3 az végzödöt hogy a contributioba4 nem lehet lépni, mig a praeses. — felelet nem jö. Tegnap volt Országi Gyűlés az alsó házban tsak –. A Circularis conclusum eldült, – és a mennyiség azt végezte hogy a Contr.5 meg ajánlásába töstént kelletik botsátkozni. – Most megint ujjonnan kezdig, és ma már Circulus volt. Nagyon hihetö hogy semmire nem mennek – és hogy megint az elvetet Circularis Conclusumot fogják, 8 vagy 10 nap alatt elő venni. Én, ha hozzánk jön a dolog, a mellett fogok beszélleni hogy 3 mill – túl igérni nem lehet NB6 ha 1 mill. imputáltatik.7

A hajóm meg jött.d Holnap botsátkozig a vizben. Az egészségem nem leg jobb. A szivbéli aggodalmaim minden nap nevekednek – Öe engem mindég nagyobb és nagyobb zavarodással lát: – kerül – és az a bizonytalanság és hartz a melyben maga érzéseivel és önnön kötelességeivel van — neki nyugalmát, szerentséjét és egészségét el veszi – . Ö mind azt gondolja és mondja, de tsak nekem, hogy az élete nem lesz hosszú. Mily érzéseket és fájdalmakat okoz és szül az én szivemben ez a gondolat aztat hiheted te a ki tudot hogy mennyire nagyobittok mindent a képzelödésem szerfelette kitsapongása miat: mert bennem a Képzelödés nagyob mind a többi lelki tulajdonságok. „J ’ai beaucoup trop d’imagination aux dépens du jugement, de la mémoire ect. ect.8

Isten tudgya hogy mi lessz belöle – Én el szántam magam, és Isten ugy segéljen, hogy leg nagyobb ártatlansággal és tisztasággal akarom szeretni. —

Tudod, hogy mi kevés az idöm, és hogy melly eröltetéssel irók az anyám nyelvén – Isten veled, a ki hozzon téged égeszségbe a mennél eléb.

Minden esetre nézzed Pesten, ha jössz hogy nints-e ott neked levelem poste restante.

Az édesanyádat, melyet tisztelek köszöntöm

Széchenyi

6 Majus9

Posony

1 florins

2 Conventionsmünzen

3 kerületi ülés

4 Latin: sarc

5 contributio

6 Nota bene, latin: jól jegyezd meg.

7 Latin: beszámít

8 Francia: Messze túl sok képzeletem van a megítélés és az emlékezőtehetség kárára stb. stb. (fordította: Oplatka András)

9 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

a illésházi Illésházy István gróf (1762‒1838) katonatiszt és politikus. Az 1797-es Napóleon elleni nemesi felkelés ezredese, 1800-tól Trencsén és Liptó vármegyék örökös főispánja. Erről a hivataláról azonban 1822-ben tiltakozva a fennálló rendszer ellen lemondott. 1825-től haláláig királyi étekfogómester volt. 1830-ban tagja lett a Magyar Tudós Társaság igazgatótanácsának. Magyar Életrajzi Lexikon 1. kötet A‒K Főszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, 1967. 772.

b Valószínűleg Borsiczky Adalbert (1750‒1834) a váci káptalan követe az 1825/27. és 1830. évi országgyűléseken.

c Vay Ábrahám

d Angliában készíttetett magának egy kétevezős hajót. Lásd: 1826. május 5-i naplóbejegyzés. SzIN 2. 51.

e Gróf Zichy Károlyné Seilern Crescence grófnőről van szó.