image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. szeptember 5.
Nyelv magyar
Címke vadászat lovak
Őrzés Helye MNL OL P 626‒1.‒1826.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

5. Septemb Posonya Kedves Barátom, leveledet nagy örommel kaptam. Hogy négy lovat vettél számomra, igen nagyon köszönöm. Károlÿb akit még nem láttam, de aki éppen most lép be hozzám öket nagyon ditséri. Jól teszed hogy ha az ide jöveteleddel nem felettéb sietesz ‒ és hogy a dolgaidat jó rendbe hozni kivanod előbb ~ de még […]

Wesselényi Miklós

5. Septemb Posonya

Kedves Barátom, leveledet nagy örommel kaptam. Hogy négy lovat vettél számomra, igen nagyon köszönöm. Károlÿb akit még nem láttam, de aki éppen most lép be hozzám öket nagyon ditséri.

Jól teszed hogy ha az ide jöveteleddel nem felettéb sietesz ‒ és hogy a dolgaidat jó rendbe hozni kivanod előbb ~ de még is reménylem, hogy Octoberbe látni fogjuk ittend egymást. A te itléteted sokra nézve hasznos lehet.

Esterházy Mihályc vagy tíz nap betegeskedet – de most megint helyre állot.

Baldokd ezkebe a napokba 3 kanzával, 2 paripával és 32 Kutyával meg érkezik. –

Mi a mi vadászatunkat Goesbane fogjuk most az öszkor tartani — ahová 2 ora alatt el lehet menni innend.

Én sokat fáradoztam azolta, hogy el mentél, – egyel és mással ‒ amibe kezdettünk és mondhatom meg lehetős successussal.1

Hogy a Kolosváry vásárnak valamelyes sikere volt, azon nagyon örvendek. – Mind ilyen intézeteknek, amelyeknek Czéljok a köz jó és haszony, ha ma nem, ‒ de idövel bizony ~ sikerek lenni fog. Én leg alább ugy reménylem és hiszem, — mert ha ez nem tartana fent bennem a jó kedvet és elme erőt ‒ sokszor szinte nagyon meg lagyulnék és el busulnék.

Nagy Czenknek a nagyob része eléget.f Az én károm valami 30 m2 megyen ‒ és ez nagyon kellemetlen.

Lovaim meglehetössen vagynak —

Isten áldjón. Köszöntsed, nékem nagy tiszteletre méltó anyádat

Széchenyi

Ne sajnáld az időt, nekem írni! —

1 Angol: siker

2 mille

a A levél 1826-ban íródott, lásd az ’f’ végjegyzetet.

b Károlyi György gróf (1802‒1877), Széchenyi barátja.

c Eszterházy Mihály gróf (1794‒1866) Széchenyi katonatársa, barátja, erényszövetségese. (Az erényszövetségről bővebben: SzIN 2. CV., Oplatka 161‒162.)

d William Baldog / Baldock angol vadász, Széchenyi falkamestere.

e Ismeretlen hely.

f Lásd előző, szeptember 4-i levelét Zalaegerszeg mezővároshoz és 1826. augusztus 6-i naplójegyzetét. SzIN 3. 82.