image-default-image
Címzett Bereg vármegye
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. február 15.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság
Őrzés Helye SOM K.2013.10.36.
Közlés Helye Storno 7–8.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Tek.1 Karok, és Rendek, Nagy érdemű Hazámfiai! Hozzám küldött Leveleketa a’ Tek.1 Rendeknek nagy örömmel vettem, és noha tudom, hogy minden jó tselekedetnek leg nagyobb jutalma a’ belső örmérzés, még is meg vallom, hogy a’ szivem illy nagy meg becsülés után tsendes, és hideg nem maradhatott; és noha én aztat gondolom, hogy az én tselekedetem, […]

Bereg vármegye

Tek.1 Karok, és Rendek, Nagy érdemű Hazámfiai!

Hozzám küldött Leveleketa a’ Tek.1 Rendeknek nagy örömmel vettem, és noha tudom, hogy minden jó tselekedetnek leg nagyobb jutalma a’ belső örmérzés, még is meg vallom, hogy a’ szivem illy nagy meg becsülés után tsendes, és hideg nem maradhatott; és noha én aztat gondolom, hogy az én tselekedetem, melyet én áldozatnak általljában nem állitok, hanem gyönyörüségnek, olly nagy jutalmat nem érdemel, a’ mellyennel engemet a T.1 Rendek meg ajándékozni méltoztattak, azért még is a’ mint mondám, magyar szivű együgyüséggel el fogadom szivessen, mivel ugy reménylem, hogy a T.1 Rendekk, ’s Hazamfiainak barátságát, ’s tekéntetét tselekedeteim által üdövel bizonyossan meg fogom érdemleni. — Kiis a’ T.1 Rendekk betses szivességébe ajánlott tisztelettel maradok. — Posonban Febr. 15én 1826.b

1Tekintetes

a Bereg vármegye levele Széchenyinek 1825. december 12-én, amelyben üdvözlik a gróf akadémiai felajánlását. Lelőhely: SOM K.2013.10.76.

b Protocollum Correspondiarum pro anno 1826, amely tartalmazza Széchenyi 1826. február 15. és június 19. között Hertelendy Györgyhöz, Bereg, Somogy, Sopron és Zala vármegyékhez intézett leveleinek fogalmazványait, amelyekben az akadémiai felajánlását üdvözlő levelekre válaszol.