image-default-image
Címzett Döbrentei Gábor
Írás Helye Fiume
Dátum 1828. július 23.
Nyelv magyar
Címke érzelmek egészség utazás lóverseny
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 194/34.
Közlés Helye Majláth 1. 83.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Fiume Julius 23d. 1828 16ikán irt Levelét ma vettem,a – és ugyan nagy örömmel. Budárul ez első levelem.b S’ hogy előbb onnand vagy Pestrűl nem kaptam, érezteté velem, mintha hazámbul1 nem vettem volna hirt —; egy ’soit disant” mal du pays,1 –2 mellyet soha még nem érzettem, – némelkor szinte egészlen elfoglal – s’ már […]

Döbrentei Gábor

Fiume Julius 23d. 1828

16ikán irt Levelét ma vettem,a – és ugyan nagy örömmel. Budárul ez első levelem.b S’ hogy előbb onnand vagy Pestrűl nem kaptam, érezteté velem, mintha hazámbul1 nem vettem volna hirt —; egy ’soit disant” mal du pays,12 mellyet soha még nem érzettem, – némelkor szinte egészlen elfoglal – s’ már örülök Septemb. első napjaira, mert azokat Pesten fogom tölteni.c

Az elmenetelemtül fogva leforgott időt, jól használtam. Többet nem mondhatok. Egészségem jó, – de a szörnyű héségtül igen szenvedek. Itt az egész nap a Tengerbe ülök. Holnap után Polába és onnand Triestbe megyek. 5,6, nap alatt megint vissza jövök – – – s. a. t.

Itt is megyen egy és más előre. Sok magyar Ifjakat találtam, melyek jók, derekak — .

Isten Áldja minden fáradozásaiért, édes, Kedves Barátom. Az Uj Verseny Könyvre igen örülök.d

Közöncse Zichy Marit és Lászlóte igen igen szivesen, és éljen boldogul.

hamarjában

Széchenyi István

1 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

2 Francia: úgy nevezett honvágy

a A levél nem ismert.

b Július 18-án indult birtokairól horvátországi útra, hogy tanulmányozza a kereskedelem és a közlekedés fejlesztésének lehetőségeit. SzIN 3. 219‒250.

c 1828. szeptember 2-án érkezett Pestre. SzIN 3. 251.

d Széchenyi István – Döbrentei Gábor: Pesti ló-versenykönyv. Pest, 1828.

e Széchenyi unokahúga, Zichy Lászlóné Széchényi Mária grófnő (1804‒1863) és férje gróf Zichy László (1799‒1868).