image-default-image
Címzett Döbrentei Gábor
Írás Helye Pest
Dátum 1828. január 28.
Nyelv magyar angol
Címke lóverseny írás
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 194/29.
Közlés Helye Majláth 1. 128.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Mindenhol keresem azt a két Wenkheimia fragmentumot1 mellybűl a ’Pesti Ló – futtatás’ készült.b Nincs Őc nála? Hozza, ha nála van, mert a Báró nem szivessen nézné, ha elhajittotuk volna. S’ Őc hiszen eljő ma 6 órára? Széchenyi Tegye ezt Magyarra 2Caen;3 Are you happy. Lucifer.3 No. — But we are mighty!d Kedd Itt küldöm […]

Döbrentei Gábor

Mindenhol keresem azt a két Wenkheimia fragmentumot1 mellybűl a ’Pesti Ló – futtatás’ készült.b Nincs Őc nála?

Hozza, ha nála van, mert a Báró nem szivessen nézné, ha elhajittotuk volna. S’ Őc hiszen eljő ma 6 órára?

Széchenyi

Tegye ezt Magyarra

2Caen;3 Are you happy.

Lucifer.3 No. — But we are mighty!d

Kedd

Itt küldöm a koszorut, melly véletlen velem jött. Ha nincs rá szűkség küldje vissza a 4 Első Árkust. Ma lesz az Ötödik árkus kész.e

1 Latin: töredék

2 Törölve egy szó.

3 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

a Wenckheim József báró (1778‒1830) aradi főispán, a lótenyésztés felvirágoztatásának pártolója.

b A Pesti gyepenn ’volt lófuttatások júniusban című 1827-ben névtelenül megjelent műre utal, amihez felhasználhatták Wenckheim József jegyzeteit is, aki többekkel együtt hirdetésben is szorgalmazta a lótenyésztés felvirágoztatását. Bővebben: Viszota 1904. 20‒21.

c Az Ő Döbrenteire vonatkozik. Széchenyi 1827. július 6-i levelében kérte, hogy írjanak egymásnak harmadik személyben. Ez az 1827 és 1828 során Döbrenteinek írott levelekre jellemző.

d Részlet George Byron angol író Cain (1821) című művéből. Az eredeti szöveg: „ Cain. Are ye happy? Lucifer. We are mighty.” Lord Byron: Cain. A mystery. h. n., 2004. 13. Magyarul „Kain: És boldogok? Luczifer: Hatalmasok vagyunk.” Lord Byron: Kain. Misztérium. Fordította: Mikes Lajos. Budapest, 1899.

e A Lovakrul című munkájáról van szó, amelyből január 24-én már 3 árkus ki volt nyomtatva, és február 22-én küldte el az első példányt Liebenbergnek. A levél tehát január 28-án és 29-én (kedd) íródhatott. Majláth 1829. októberi kelettel közli a Hitelre vonatkoztatva. A Hitel akkor azonban még nem került nyomtatásra, arra a cenzori engedélyt csak 1830. január elején kapta meg, 1829 októberében még dolgozott rajta. SzIN 3. 363. és SzIN 4. 9.