image-default-image
Címzett Döbrentei Gábor
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. július 6.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 194/21.
Közlés Helye Majláth 1. 76-77.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

6 Julius Posonya Tegnap érkeztem ide Bétsbül, (Par parenthesim1 „irjunk mi magunknak probatétel miatt mindég a harmadik személyben”) A levelét itt találtam, de azon kivűl anyi dolgot hogy tsak futva mondhatok egykét szót: 20ba Pesten fogok lenni. Addig – is szükséges 1o hogy azon Arkust2 a melyen az Aszonyaink subscribáltak3 a pályafutásra, vagy in Originali,4 […]

Döbrentei Gábor

6 Julius Posonya

Tegnap érkeztem ide Bétsbül,

(Par parenthesim1 „irjunk mi magunknak probatétel miatt mindég a harmadik személyben”)

A levelét itt találtam, de azon kivűl anyi dolgot hogy tsak futva mondhatok egykét szót:

20ba Pesten fogok lenni. Addig – is szükséges

1o hogy azon Arkust2 a melyen az Aszonyaink subscribáltak3 a pályafutásra, vagy in Originali,4 vagy in Copia5 nékem tüstént által küldje, – ez elkerülhetetlenül szükséges. Tegye a levelet a postára.

2o hogy a nyomtatványokat küldje az Eilwagen által, – mert nyughatatlanok kezdenek sokak már lenni.

Vigyázot be fogom irni a könyvemben.

Tekuschb pedig irja ezen új actionáriusokat6 a Casino könyvébe.

Baró Vétsey Miklos,c öregebb. Fö Ispány.

Gr.7Széchenyi Lajos

Baro Dietrichd

Sina

Gr.7 Esterházy Josephe – Metternich veje

Teleky Lászlónéf & meg jelenését, nagyon nevettem!

Ez mind jó – Ha mást sem nyertünk — azt leg alább végbe vittük már most – hogy némelyek gondolkoznak — ’s némelyek kételkedni kezdenek.

Isten Áldása

Széchenyi

Xanthusg fiscálisom8 is elment „il a en le mal de pays”9 – ugy hogy még egy irom sints!

Irjon tehát! Küldgyön!

1 Latin: zárójelben.

2 Latin: ív (papír), itt: aláírási ív.

3 Latin: aláír.

4 Latin: eredetiben.

5 Latin: másolatban.

6 Latin: részvényesek.

7 Gróf

8 Latin: ügyvéd

9 Francia: honvágya van.

a 1827. július 5-én tért vissza Pozsonyba és július 20-án érkezett Pestre. SzIN 3. 162‒164.

b Tekusch Keresztély, a kaszinó udvarmestere.

c Idősebb Vétsey Miklós báró (1749‒1829) Szatmár vármegye főispánja, a Hétszemélyes tábla tagja.

d Dietrich József báró (1780‒1855), az 1820-as évek első felében több birtokot vásárolt Arad vármegyében, 1827-ben honfiúsították.

e Eszterházy József (1791‒1847) kancelláriai tanácsos, zempléni főispán, felesége Metternich kancellár lánya, Maria Leopoldina (1797–1820).

f Özvegy gróf Teleki Lászlóné Mészáros Johanna bárónő (1784‒1844), Mária Dorottya főhercegnő udvarhölgye, a magyar irodalom pártfogója.

g Xanthus Ignác (1783-1849) Széchenyi jogi tanácsadója, 1828-tól Somogy vármegye főügyésze.