Széchényi Lajos gróf

Széchényi idősebb fivére élete jelentős részét Bécsben töltötte, ahol Zsófia főhercegné – Ferenc József anyja – főudvarmestereként udvari hivatalt viselt. Színvonalas műkedvelő zeneszerzőként és a bécsi zenei élet intézményesülésének egyik aktív fontos szereplőjeként számon tartja a zenetörténet. Kétszer nősült, mindkétszer a “nemzetek feletti” birodalmi arisztokrácia családjából: Clam-Gallas Alojzia, majd Wurmbrandt Franciska grófnő volt a felesége. A két házasságból született 9 gyerek közül 8 érte meg a felnőttkort, közülük többen rendre előfordulnak a levelekben.