Tasner Antal

A 9 nyelven beszélő, jogvégzett Tasner Antal 1833-tól állt titkárként Széchenyi szolgálatában, a gróf legfontosabb bizalmasa volt. „Munkaadója” minden vállalkozásának adminisztrációja az ő kezében futott össze, de magántermészetű ügyeit is teljes körűen intézte. Többnyire ő volt Széchenyi írásainak korrektora, szerkesztője, olvasószerkesztője. Egyfelől a feltétlen bizalom és magyrabecsülés, másrészről a teljes és kizárólagos lojalitás jellemezte kapcsolatukat. A gróf „atyámat becsülte, tisztelte és kedvelte, ez viszont őt mint rendkívüli lényt nemcsak csodálta, de imádásig tisztelte” – foglalta össze “szimbiózisuk” tartalmát Tasner fia, Géza. Széchenyi bizalmának mélységét illusztrálja, hogy titkárára hagyta legszemélyesebb iratatat – így naplóit-, Tasner ítéletére bízva, mi kerülhet belőlük majdan a nyilvánosság elé.