image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. január 4.
Nyelv magyar
Címke barátság magyar nyelv katonaság család országgyűlés
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 201/9.
Közlés Helye Viszota 1904. 16.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom, A leveledet meg kaptam, és azért néked köszönök. Én – is magyarúl akarok neked felelni, – noha nem igen tudok hozzá. De előtted se gyarloságaimat se tudatlanságomat titkolni soha nem akarom; és magam is áttol látom, hogy mi magyarul gondolgodjunk, beszéljünk és irjunk — ha a nemzetünknek igazán szolgálni akarunk. Mi magunkat eddig […]

Wesselényi Miklós

Kedves Barátom, A leveledet meg kaptam, és azért néked köszönök. Én – is magyarúl akarok neked felelni, – noha nem igen tudok hozzá. De előtted se gyarloságaimat se tudatlanságomat titkolni soha nem akarom; és magam is áttol látom, hogy mi magyarul gondolgodjunk, beszéljünk és irjunk — ha a nemzetünknek igazán szolgálni akarunk.

Mi magunkat eddig meglehetössen viseltük és tartottuk. Tudom hogy Aurela néked erélyessen irt, melyre nékem idöm nints.

Én nagyon meg voltam ijedve. Gondolt tsak, hogy a Regementül parantsolatot kaptam, hogy nékem tüstént bérukkolni kelletik. Elrándultam bétsbe egyszeribe, és most reménylhetem hogy addig itt meg lehet maradnom még az Ország gyülése tart; melynek eloszlását én 2 vagy 3 holnap alatt elöre látni gondolom.1

Zichy Josephb az Éjjel holt meg, amikor te innen el indultál. Én az Asszonyokat Bétsbe elkésértem.2 Azuta – is voltam egyszer, más dolgok miat Bétsben. Molnár1c aztat3 tudta, – engemet nem hivatot, magához, – én pedig nem mentem hozzá!

Az én szivem, ha lehet még betegebb; és noha magamal szüntelen küszködők, és gyenkeségemen pirulok – a nagy indulatnak, mely az egész lelkemet bétölti, ellent állani nem tudok. –

Téged itt minden jó Hazafi köszönt – Én pedig, változhatatlan Barátságál veled Kedves Barátom, – Kezet fogok!

Édes Anyádnak mély tisztelettel kezeit tsókólóm.

A’ Nadór Ispány, aki Bétsbe volt, tegnap meg érkezett, – ma Orszagi gyülést tart. A mai naptul, gondolatom szerént, sok fog fügni.

Széchenyi

Posony 4 Jan. 1826.

Barátom jerj ha lehet – a mennél elébb. Pesten fogsz találni, poste restante,1 levelemet.

1 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

2 Törölve egy szó.

3 Törölve egy betű.

a Valószínűleg Dessewffy Aurél gróf (1808-1842).

b Zichy József gróf (1801-1825), Zichy Ferenc gróf (1774-1861) és Zichy‒Ferraris Mária (Molly) grófnő (1780-1866) fia.

c Metternich államkancellárt nevezték így egymás között.