image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pest
Dátum 1828. április 2.
Nyelv magyar német
Címke érzelmek
Őrzés Helye MNL OL P 626‒1.‒1828.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Zichy: “Tudtam, hogy semmi nem történik vele, de eleget sírtam.”

Ma a postásnál: A grófnőnek nem volt nyugodt éjszakája, de a körülményekhez képest a kis gróffal együtt jól vannak.

Wesselényi Miklós

2 Aprilis

Kedves Barátom, Tegnap 1 orakor délután Crescence, nagy kinok és félelmek közt ugyan, de szerencséssen szült egy egészséges fiút!a Birlyb a kivel délután beszéllettem, azt mondja ’hogy minden rendben van ’s aggodalomra nincs ok, – Zichyc a kit most hagyék egy ’Parthie Tároknál’1 pedig ’Ich habs gewußt, daß ihr nichts geschehen wird hab’ aber auch genuch gekraint2.3

Én örömömben nem tudok mit tenni. Akit agyan lönni visznek, s’ azután feloldnak – annak se esik jobban a levegö, mint most nékem; csak hogy mindég félek ‒ .

Mikor ezen jó hirt hallám, ‒ akaratom nélkül a térdeimre estem, ‒ s’ esztendökig nem esmert öröm könyeket sirtam -. Ha hála Imádásom nem hatott a menyei Ur éleibe – csaknem kételkednék az ő Lételén – mert pillantatig elhagyám ezen földi lakást!

2 April 1828 10 Ora estve

Ma ez volt felírva a postásnál

Die Gräfin hat eine sehr unruhige Nacht gehabt befindet sich aber nach Ihren Umständen sammt den jungen Grafen wohl,

Isten veled

Széchenyi

3 April 8 ora reggel

1 Kártyajáték.

2 A ’krainen’ ige a délnémet nyelvjárásban a ’weinen’ – sírni ige megfelelője.

3 Széchenyi aláhúzása.

a Zichy Geyza gróf (1828‒1911)

b Birly Ede Flórián (1787–1854) orvos, szülész és egyetemi tanár.

c Zichy Károly gróf (1779‒1834) ‒ Pozsega vármegye főispánja, 1825-től a Magyar Udvari Kamara elnöke, majd Moson vármegye főispánja. 1819. augusztus 3-án vette feleségül Seilern Crescence grófnőt, aki 1836-ban Széchenyi felesége lett.