image-default-image
Címzett Széchényi Pál
Írás Helye Holics
Dátum 1816. augusztus 24.
Nyelv német
Címke egészség találkozó
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 199/167.
Közlés Helye Majláth I. 24.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Nem tud hosszan írni, mert betakarózott, de már jobban van. Néhány nap múlva találkoznak. Kéri bátyját, írja meg Liebenbergnek, hogy William a gazdatisztek asztalánál ehet.

Széchényi Pál

Mein lieber Paul, ich kann Dir nicht viel schreiben, da ich bis zum Kin zugedeckt sein muß um zu schwitzena Mir geht’s, Gott sei Dank viel besser sag dieß auch meinen lieben Eltern deren Hände ich küße und um ihrem Segen bitte. In einigen Tagen sehen wir uns.

Vergeße nicht dem Liebenberg in meinem Namen zu schreiben daß Williamb von nun an1 bey der Officiers Tafel speisen soll — gebe diesem Brief, der dieß enthilt dem William mit Adieu

Stephc

Samstag 10 Uhr Abends

1 Törölve egy betű.

a Széchényi Ferenc gróf naptári feljegyzése szerint fia a király előtt tartott díszmeneten hűlt meg. Háziorvosát, Kiss Andrást küldte Holicsba fia gyógyítására, akinek teljes felgyógyulásáért 1816. szeptember 9-én meggyónt és áldozott a házi kápolnában. V. ö.: OSZK Kt Oct. Germ. 257, sz. 161. és 170. Nyilván ő küldte Sax doktort, Széchenyi katonaorvos ismerősét is Holicsba.

b William Jones angol zsoké, Széchenyi 1816. augusztus 19-i levelében is említi.

c Az 1816. augusztus 26-i első levél után Széchényi Pál augusztus 31-én arról értesítette Liebenberget, hogy öccse 3 napja Bécsben van, lázmentes és híreket kér Nagycenkről. Különösen kéri, hogy ha William Jones lovászából – akit még ezen év januárjában küldött vissza Angliába telivérek vásárlására –, levél érkezett volna, úgy azt küldjék el neki.