image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. július 6.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás plébánia
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bétsb. 6 July 819. No 451 Kedves Jo Uram!1 A Bozi Plébánosnak jobb subsistenciáját eszközlenni kivánván, minthogy igazságosnak lenni találom, hogy nem tsak a Jobbágyság, hanem az Uraság részéröl is segétessen, tessék az Urnak véle a véget concertálni és egyezö akarattal megállapitani, hogy az eö jobb élelmére mennyiben concurráljon az Uraság és mennyiben a Község? […]

Liebenberg János

Bétsb. 6 July 819.

No 451 Kedves Jo Uram!1

A Bozi Plébánosnak jobb subsistenciáját eszközlenni kivánván, minthogy igazságosnak lenni találom, hogy nem tsak a Jobbágyság, hanem az Uraság részéröl is segétessen, tessék az Urnak véle a véget concertálni és egyezö akarattal megállapitani, hogy az eö jobb élelmére mennyiben concurráljon az Uraság és mennyiben a Község? Mellynek meg állapitása után javasolja az Ur nekie, hogy ezen közakarattal megállapitott Segétségnek Resolutiojáért hozzám Instantionaliter recuráljon. – A Házának épitése pedig most hagyasson abba.

b. October vége felé a Czenki Ispány tétessen által Hegyköre, onnét pedig a mostani Czenkre.

c. Hogy a Restanciáknak Incassatioja Közigazság szerént és Jobbágyimnak nagy terhe nélkül eshessen meg, tegye az Ur a concernens Tiszteknél azt a rendelést, hogy azokat in natura is tartozzanak be venni, és pedig ugy, hogy Jobbágyimtol a Gabonát, Bort, Marhát, Sertést és a t. Kétannyi áron mint a menyit ér, és Közönségessen most kéllni szokott, acceptálják, tudniillik Egy forintot kettöben számlálván, s Következendöképen Adoságokbol Egy forint helyet kettöt le rován. — Az eképpen be szedett Gabonábol fözetessen Pályinka, a melly mindazonáltal most el ne adattasson, hanem jobb időkre conserváltasson, midön annak jobb ára lesz, minthogy most mindenütt a Gabonának bö termése miatt sok Pályinka fözetetvén a nagy Concurrentiája miatt, annak tsekély ára leend.

d) A Németh Ujhelyi Szöllöknek el_betstüllése továbbra halasztassék, hanem a Jus Montanumbéli Restántiak incassáltassanak.

e) Az Hegykőieknek be jelentett Makatságok eránt a Robotolásra valo nézve, magam fogom a dolgot elintézni Czenkre valo le menetelemkor.

Széchényi

1 Pigay Antal írása, csak az aláírás sajátkezű.