image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. július 30.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bétsben, 30ik júliusban 1819. Kedves Jo Uram!1 Puschkovits János Kis Czenki lakos instantiával hozzám follyamodott, hogy eötet a Robotolás alol felszabadítanám, Esedezését abban fundálván, hogy én nékie ez elött két esztendövel az Urnak jelenlétében meg igértem volna ezen teher alol leendö fel váltását. Tessék az Urnak engemet ezen dolognak Mivoltárol tudositani és a felöl vélekedését […]

Liebenberg János

Bétsben, 30ik júliusban 1819.

Kedves Jo Uram!1

Puschkovits János Kis Czenki lakos instantiával hozzám follyamodott, hogy eötet a Robotolás alol felszabadítanám, Esedezését abban fundálván, hogy én nékie ez elött két esztendövel az Urnak jelenlétében meg igértem volna ezen teher alol leendö fel váltását. Tessék az Urnak engemet ezen dolognak Mivoltárol tudositani és a felöl vélekedését adni.

Az ide mellékelt Instantiáta meghatározásommal együtt az Esedezönek Kezéhez leendö szolgáltatás véget küldvén, maradok.

Széchényi

1 Pigay Antal írása, csak az aláírás sajátkezű.

a A levélbe tett külön lapon Pigay azt írja, hogy bár István gróf a levelet már aláírta, Ferenc gróf még bizonyos kérdéseket tett fel a Belecsics-ház miatt s kéri azokra is Liebenberg válaszát.