image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. augusztus 19.
Nyelv német
Címke országgyűlés utazás
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/418.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Vége az országgyűlésnek, Tallóson keresztül utazik Pestre.
Mellékel egy levelet, kéri küldje el Sahländernek.
Néhány napot szeretne Cenken lenni, és talán elmegy Pölöskére is.
Pesten 8-10 napot marad.

Liebenberg János

Presburg

19 August 1827

Der Landtag ist beendet; und ich gehe in diesem Augenblick über Tallos nach Pesth. Senden Sie den beygeschlossenen Briefa an Sahländer.b

Schreiben Sie mir, — wo Sie nun seyn werden. Ich weiß von meinen Plänen vorläufig nichts — gedenke aber die ersten Tage Septemb. in Zinkendorf zu seyn — und vielleicht einen Rutscher nach Pölöske zu machen.

In Pesth bleibe 8 bis 10 Tage.c

Ich grüße Sie recht sehr

Széchenyi

a A levél ismeretlen.

b Sahländer, Thomas (1788‒1855) Széchenyi ménesmestere. 1821-ben szerződött Széchenyi Istvánhoz állatorvosnak és ménesmesternek Nagycenkre. Többször jártak együtt Angliában lovakat vásárolni. Később Széchenyitől József nádor, majd István nádor szolgálatába került, a nádori intézmény 1848-as megszűnésével nyugdíjba ment.

c 1827. augusztus 21-én utazott Pestre és szeptember 11-én érkezett meg Cenkre. SzIN 3. 174‒176.