image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. február 22.
Nyelv magyar
Címke írás lovak
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/438.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

22 febr 1828 Ime egy példány a középszerű valokbul.a Lesznek egy kicsint alább valok, de nem igen — és viszont sokkal szebbek is. Néki küldöm a leg elsőt. Mutassa Pál Bátyámnak: kinek egypár nap mulva minden fajtábul1 küldök egy egy példányt. Ne felejcse ama 150 fr.2 pengőben incassálni,3 mellyeket Gr.4 Amadeb tartozik Snap-ért.c Menjen hozzá, […]

Liebenberg János

22 febr 1828

Ime egy példány a középszerű valokbul.a Lesznek egy kicsint alább valok, de nem igen — és viszont sokkal szebbek is. Néki küldöm a leg elsőt. Mutassa Pál Bátyámnak: kinek egypár nap mulva minden fajtábul1 küldök egy egy példányt.

Ne felejcse ama 150 fr.2 pengőben incassálni,3 mellyeket Gr.4 Amadeb tartozik Snap-ért.c Menjen hozzá, vagy irjon neki;

Éppen most veszem febr. 19iki Sopronban irt levelét. Majd máskor felelek.

Széchenyi

1 Széchenyi aláhúzása.

2 forintot

3 Latin: beszed.

4 Gróf

a A Lovakrul című művét küldi.

b Amadé Antal gróf (1760‒1835) főlovászmester, a hétszemélyes tábla ülnöke, Zala vármegye adminisztrátora.

c Széchenyi lova.