image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 24.
Nyelv magyar
Címke birtok pénz egészség
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/445.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

15ik Mártiusi Levelét nagy örömmel vettem.a Gondolja meg csak, hogy valami két hét előtt egy lovam ledobott, mellynek következésében bal Vállomat ’s Karomat még most se tudom mozdítani; ’s igy igen sok megakad, a’ mi másképp meglehetősen forogna.b Mindent, a’ mit tett, igen igen megnyeri helybehagyásomat. A’ Procentuatio Tabella,c a’ mennyire vizsgálhattam, egy tökélletesen kimeritett […]

Liebenberg János

15ik Mártiusi Levelét nagy örömmel vettem.a Gondolja meg csak, hogy valami két hét előtt egy lovam ledobott, mellynek következésében bal Vállomat ’s Karomat még most se tudom mozdítani; ’s igy igen sok megakad, a’ mi másképp meglehetősen forogna.b

Mindent, a’ mit tett, igen igen megnyeri helybehagyásomat. A’ Procentuatio Tabella,c a’ mennyire vizsgálhattam, egy tökélletesen kimeritett munkának látszatik lenni. Vegye még egyszer szives köszönetemet az ebben a’ tárgyban tett fáradozásaiért.

Irja, hogy a’ gyapjuval mit fog tenni, vagy mit tett már.

Appeld Uraságnak hire, meglássa nem sokára, egy olly csorbulást kap, mellyet leghosszabb idő se köszörül ki többé.

Hogy Pál Bátyámnak házában öröm volt, midőn azon hir érkezett oda, hogy idővel csak két Majoratus lessz,1 az igen természetes; mert a’ kinek gyermeke sok, annak aggodalmai is sokak.

A’ mit a’ Pesthez közel lévő Pusztárul tanácsol, azt egymással megfogjuk fontolni, ha ide jő.2

Ide mellékelve küldöm mind azt, amit Lajos Bátyámtul a Canalis dolgában kaptam. Közölje velem vélekedését. Senki másnak ne szoljon semmit. Én nem tudom, haragudjak–e, nevessek–e. Többek közt: miben applicaltuk3 Fincoirt?e Én jobnak tartom, hogyha soha az ő embereivel nem volna semmi közünk. —

Ön meglássa, hogy a 70 m4 C. P.5 is papirosba fogjuk kapni. A pör nemsokára elkezdődik.f

Eddig Ariel Ménlóért kezemhez kaptam 1000 fr.6 pengőben. Két rátában. Az elsőrül már írtam, ha jól emlékezem,g – ’s így megint 500. Minden esetre 1000 fl7 öszvössen, mellyet vegye perceptioba,8 és erogálja9 reám.

Igen jól van, hogy minden holnap közepén 1000 fr.6 fog kezemhez szolgaltatni.

Isten Aldja

Széchenyi

24 März 1828

Pest

1 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

2 Eddig Ludovich írása, innentől Széchenyié.

3 Latin: alkalmaz.

4 mille

5 convenciós pengő

6 forintot

7 florins

8 Latin: észlelés, felfogás, itt: vegye figyelembe

9 Latin: megelőlegez

a A levél nem ismert.

b Március 23-i naplóbejegyzése szerint március 12-én dobta le a lova. SzIN 3. 200.

c Széchenyi gazdasági tisztjeinek a tiszta jövedelem bizonyos százalékát átengedte, Liebenberg erre nézve a szóban forgó táblázatot készítette el.

d Appel Károly gróf Hunyady József uradalmi jószágkormányzója.

e Finkoir Ferenc uradalmi mérnök.

f Az édesanyjuk által hagyományozott 70 000 forint felosztását Lajos a családi közös ügyek intézője úgy értelmezte, hogy papír értéket kell testvéreinek kifizetnie a testvérek ellenben pengő értéket kívántak. Ebből keletkezett köztük az úgynevezett valorizációs per. (Viszota Gyula kutatása)

g Lásd az 1828. március 5-i levelét.