image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. április 7.
Nyelv magyar
Címke birtok egészség
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/448.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom, 3 April Levelérea csak annyit felelek ’hogy a gyapju eránt tegyen minden aggodalom nélkül, amit legjobbnak vél; — kezdjen az éppitéshez mennél előbb.’ — S’ hát Birkákat veszünk az idén – vagy az esztendőre haggyuk? Ide mellékelve küldök egy levelet –; olvassa és tegye el.b Igen szeretem, ha maga lészen a Birkák usztatásánál. […]

Liebenberg János

Kedves Barátom, 3 April Levelérea csak annyit felelek ’hogy a gyapju eránt tegyen minden aggodalom nélkül, amit legjobbnak vél; — kezdjen az éppitéshez mennél előbb.’ —

S’ hát Birkákat veszünk az idén – vagy az esztendőre haggyuk? Ide mellékelve küldök egy levelet –; olvassa és tegye el.b

Igen szeretem, ha maga lészen a Birkák usztatásánál. S’ ide nem jő? Jó volna – ha hátramaradást nem okoz. – Én innend nem mozdulok 20ik Juniusig.c Hozná magával az építésre szolgállo planumokat1 és Überschlagot.2

Itt minden forog. Karommal még roszszul vagyok.d Besee nem jön. Mi tévő legyek?

A Nyugtatot is itt küldöm

Széchenyi

7 Aprilf

1 Latin: terv

2 Német: költségvetés

a A levél nem ismert.

b Nem volt a levél mellett a másolat készültekor.

c 1828. június 10-én utazott Pestről Nagycenkre, majd 13-án Bécsbe, de 18-án már újra Pesten volt. SzIN 3. 210‒211.

d 1828. március 12-én esett le lováról és ütötte meg bal karját, amelyről több megelőző levélben is panaszkodott címzettjének, Wesselényinek március 22-i, Liebenbergnek március 24-i és Viczay Károlynak március 26-i levelében. Továbbá március 23-i naplóbejegyzésében is rögzítette. SzIN 3. 200.

e Bese János Károly (1765‒1841) utazó, földrajzi író. Először Nyugat-Európát járta be, majd 1829-ben indult a Kaukázusba a magyarok eredetének kutatására. 1824 és 1829 között Magyarországon tartózkodott, és igényt nyújtott be Kőrösi Csoma Sándor expedíciója számára Komárom vármegyénél gyűjtött összegre, tekintve, hogy Kőrösi Csoma akkor a Himalájában tartózkodott, és nem volt hír felőle. A vármegye a 201 forintot 1829. áprilisban Széchenyi kezessége mellett adta át Besének. Bővebben: Kárffy 1914. 162‒164.

f A levél tartalma miatt keletkezésének éve 1828. Lásd továbbá a következő, 1828. április 10-én Liebenberghez írt levelet!