image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1814. október 12.
Nyelv német
Címke bor pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 196/80.
Közlés Helye Majláth I. 2–3.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Nagy szívességet készül tenni Steigentesch tábornoknak, s ehhez kéri Liebenberg segítségét. Steigenteschnek van egy 15.000 forintos tőkéje, amit szívesen fektetne különböző borokba. Jószágigazgatóját bízza meg, hogy menjen Sopronba és Rusztra, szerezzen be mintákat a legjobb bor fajtákból, tudakolja meg az egyes fajták legalacsonyabb árát, majd küldje el hozzá a mintákat. Fő, hogy a szállítmány mihamarabb útnak induljon, mert az idő egyre hidegebb, és Steigentesch attól tart, hogy ez veszélyezteti a bor szállítását.

Liebenberg János

Geschrieben in Wien den 12ten 8ber 1814

Nun handelt sich’s um eine große Gefälligkeit, mein bester Liebenberg die ich den Generalen Steigentescha erweisen will, und zu den Sie mir, so viel es möglich seyn wird behülflich seyn müssen. Steigentesch hat ein Capital von 15,000 Gulden, die er gerne, auf Ankauf verschiedener Weine ausgeben möchte,b es handelt sich also darum, daß Sie sich1 alsogleich nach Oedenburg und Rust2 in hoch eigener Person3 begeben, um da verschiedene Muster von denen allerbesten Gattungen, NB4 es können auch Fäßer von 30 bis 50 Eimerc seyn auszusuchen, ihren letzten Preis datzu zu=setzen und mir sowohl von Ruster,2 als auch Oedenburger,2 Wein Sorten, so viel wie möglich, in der größten Eile, gut zugepickt überzusenden. Die beyden Proben, die Pilatd mir geschickt, gefallen ihm nicht übel, obwohl er hofft noch bessere zu bekommen, wenn er eine größere Quantität kaufen würde. —

Vergeben Sie mir, daß ich so undeutlich Ihnen schreibe; ich gieb’s Ihnen zu errathen: nun bitte ich1 so geschwind die Muster zu schicken, wie möglich,3 den5 die Kälte, meint Steigentesch wird1 alle Tage heftiger, und das Transportiren der Weine folglich auch alle Tage gefährlicher. —

Leben Sie wohl, und lassen Sie mich nicht stecken, den5 ich verlaße mich ganz auf Sie.

Széchényi

Meine Empfehlung an Ihre Fraue.3

1 Utólag beszúrva.

2 Széchenyi aláhúzása egy egyenes vonallal.

3 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

4 Nota bene, latin: jól jegyezd meg!

5 denn helyett

a Steigentesch, August Ernst Freiherr von (1774-1826) német‒osztrák költő, író és diplomata. 1789-től állt az osztrák hadsereg szolgálatában, mint diplomata és katona. Ekkor Schwarzenberg tábornagy főhadsegéde volt. Lásd az előző levelet.

b A borvásárlás előzményeit lásd az 1814. szeptember 2-i és október 10-i levelekben.

c 1 vödör = 10 liter.

d Friedrich Pilat a nagycenki birtok kertésze.

e Eberl Alojzia.