image-default-image
Címzett Pap Ferenc
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. szeptember 1.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-II.-5.-H.-No.33.
Közlés Helye Bártfai - Adatok 1. 18.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bécsb. 1a Sept. 819. Kedves Jo Uram Plenipotentiarius Uram!1 Megbocsásson az Ur, hogy fiatal Gazda létemre alkalmatlankodom. A Bozia Plébánosnak jobb subsistentiájára resolváltam continuative esztendönként 50 forintot a pénznek ezután is mindenkor kellendö értéke szerént, és 6. hold földet, ugy hogy annak munkáltatásárol eö gondoskodjon. – Tessék tehát plébános Urat magához hivatni és ezen Resolutiomat […]

Pap Ferenc

Bécsb. 1a Sept. 819.

Kedves Jo Uram Plenipotentiarius Uram!1

Megbocsásson az Ur, hogy fiatal Gazda létemre alkalmatlankodom.

A Bozia Plébánosnak jobb subsistentiájára resolváltam continuative esztendönként 50 forintot a pénznek ezután is mindenkor kellendö értéke szerént, és 6. hold földet, ugy hogy annak munkáltatásárol eö gondoskodjon. – Tessék tehát plébános Urat magához hivatni és ezen Resolutiomat nekie Irásba foglalva2 felolvasni és3 ide küldeni annak mását az Archivum számára is meg tartván, és egyszersmind a Plébánosnak ajánlani, hogy igyekezen a Községet a fent emlitett 6. hold földnek müvelésére birni, a mit is ha jo modal tenni nem akarnának, a Püspökhöz hogy recuráljon, és Eö Hertzegsége által birassa a Jobbágyokat azon földnek munkáltatására. Ezzel maradok szives jó hajlandoságába ajánlott Az Urnak igaz barátja

Széchényi István

1 Csak az aláírás sajátkezű.

2 Törölve két szó.

3 Utólag betoldva.

a Fertőboz.